Theïstisch evolutionisten die streven naar een consensus.1 Zo zou je het nieuwe boek dat verscheen bij Summum Academic, onderdeel van Uitgeverij Brevier, onder de titel ‘En God zag dat het goed was’ en met als ondertitel Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen kunnen typeren. Want dat de acceptatie van de evolutietheorie gevolgen heeft voor het lezen van de Schrift staat voor velen vast. Wanneer we universele gemeenschappelijke afstamming accepteren dienen we de Bijbel op diverse plaatsen anders te lezen. Of dat gaat is de vraag. Want is anders lezen ook beter lezen? En wat doet het theïstisch evolutionistische wereldbeeld met ons? Volgens creationisten is dit wereldbeeld een doorvoerhaven naar vrijzinnigheid en ongeloof, theïstisch evolutionisten menen dat dit wel meevalt. Is ‘En God zag dat het goed was’ een nieuwe steen in de vijver van het Nederlandstalige protestantisme of slechts een voortgaande rimpeling? In dit artikel willen we overzicht bieden in de discussie. Hieronder zijn alle reacties te vinden op het boek (zowel positief als negatief).

Op 4 oktober 2019, klokslag 10 uur, vond er een boekpresentatie plaats aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.2 De aftrap werd gedaan door de uitgever, de theoloog dr. Pieter J. Rouwendal. Hij gaf het stokje al snel door naar de theoloog en filosoof dr. Rik Peels. Peels is een van de redacteurs van het boek en lichtte toe waarom dit boek is verschenen. Volgens hem zou voortgaande bezinning nodig zijn. Een half uur later verscheen de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink ten tonele. Hij vroeg zich in zijn lezing af of de discussie rond ‘geloof en evolutie’ op weg is naar een consensus en blikte daarbij terug op de discussie rond zijn boek. Daarna was er een natuurwetenschappelijk deel waarbij de bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen de astrofysicus prof. dr. Heino Falcke bevroeg op zijn ervaringen in het geloof-evolutie-debat. Na deze lezingen en het interview was het tijd voor een half uur pauze. Na de pauze volgden er nog twee theologische lezingen. De oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul stelde Bijbelse en theologische vragen bij de evolutietheorie en het boek. De theoloog, bioloog en filosoof prof. dr. Palmyre Oomen sloot af met een lezing over ‘Evolutie, toeval en Gods handelen’.

Op 29 november wordt er een studiedag gewijd aan het boek. Daarover in deze inleiding later meer. Hieronder het overzicht van alle reacties die er op dit boek verschenen zijn. Bent u bekend met meer reacties die nog niet in het overzicht genoemd worden? Laat dit dat weten via ons contactformulier.

4 oktober 2019: Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam vindt er een boekpresentatie plaats rond het boek ‘En God zag dat het goed was’. Tijdens deze boekpresentatie spreken theoloog dr. Pieter J. Rouwendal, theoloog en filosoof dr. Rik Peels, systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink, bioloog en wetenschapsjournalist dr. René Fransen, astrofysicus prof. dr. Heino Falcke, oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul en de theoloog, bioloog en filosoof prof. dr. Palmyre Oomen.3 Oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul heeft zijn bijdrage op de boekpresentatie op zijn eigen website geplaatst.4 Op de website van Logos Instituut wordt een overzicht bijgehouden van alle reacties, zowel positief als negatief, op de bundel.5

5 oktober 2019: In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een verslag van de boekpresentatie. Volgens de uitgever, dr. Pieter J. Rouwendal, heeft de Gereformeerde Gezindte te lang ‘de kop in het zand gestoken en anderen de kastanjes uit het vuur laten halen’. Volgens hem staat ‘de evolutietheorie veel sterker dan de gezindte denkt’. Verder wordt in het verslag verwezen naar de lezingen van dr. Rik Peels en prof. dr. Mart-Jan Paul.6 Op de website van Logos Instituut verscheen mijn eerste reactie op de bundel ‘En God zag dat het goed was’.7 Naar aanleiding van het artikel in het Reformatorisch Dagblad is er op Refoforum een discussie gestart.8

6 oktober 2019: Op de blog van Modern Orthodox Protestants PKN Apeldoorn verscheen een korte verwijzing naar verslagen rond de boekpresentatie en enkele gerelateerde links.9

7 oktober 2019: Op de website van Logos Instituut verschijnt de bijdrage van de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul die hij schreef voor en voordroeg tijdens de boekpresentatie van ‘En God zag dat het goed was’.10 Op het forum van Freethinker is een discussie gestart over het boek ‘En God zag dat het goed was‘.11

8 oktober 2019: In RD Dinsdag, een bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, verschijnt een column van de hervormde emerituspredikant ds. J. Belder getiteld Refolutie. Hij regeert daar min of meer op het boek ‘En God zag dat het goed was’.12

10 oktober 2019: In de nieuwsbrief van Logos Instituut verschijnt een korte alinea over het boek.13 Vandaag heb ik ook een begin gemaakt aan een uitgebreid bezoekersverslag van de boekpresentatie die gehouden werd op 4 oktober 2019.14

12 oktober 2019: In het Reformatorisch Dagblad verschijnen twee bijdragen over het boek. De eerste bijdrage is van een viertal natuurwetenschappers. 15 Zij reageren vooral op de inleiding, de appendix en hoofdstuk 1 en 2.16 De tweede bijdrage is van de theoloog dr. Pieter J. Rouwendal. Hij roept op tot grondige bezinning binnen de Gereformeerde Gezindte.17

14 oktober 2019: Op de website van Brevier verschijnt een artikel van uitgever en theoloog dr. Pieter J. Rouwendal waarin hij enkele vragen beantwoordt die aan hem gesteld zijn over het boek en de beweegredenen om tot dit boek te komen.18 In het Reformatorisch Dagblad verschijnen in de rubriek Opgemerkt twee reacties op de discussie over de evolutietheorie.19

16 oktober 2019: De bijdrage van de vier natuurwetenschappers is ook op de website van Logos Instituut verschenen.20

17 oktober 2019: In de digitale nieuwsbrief van Weetwatjegelooft wordt aandacht geschonken aan het congres van 29 november 2019 waar gesproken wordt over het boek En God zag dat het goed was. Ze verwijzen ook naar dit overzicht. In De Saambinder wijst dr. G.P. van Nieuw Amerongen, predikant in de Gereformeerde Gemeente van Goes, de benadering van En God zag dat het goed was af. Hij spreekt de wens uit dat wanneer studerende jongeren dit boek zouden lezen, zij zouden inzien dat de ingeslagen weg een doodlopend pad is.21 Drs. Rob Visser, predikant in de Gereformeerde Kerk Nederland te Zwolle, reageert op zijn website Evangelie Belijden op het stuk van dr. Pieter J. Rouwendal van 12 oktober 2019.22

18 oktober 2019: In het Nederlands Dagblad verschijnt een recensie van het boek En God zag dat het goed was. De recensie is geschreven door theoloog en journalist drs. Rien van den Berg. Hij is erg positief over het boek en noemt het een ‘nuttige aanvulling op ‘En de aarde bracht voort’, het boek van Gijsbert van den Brink’.23

19 oktober 2019: In het Reformatorisch Dagblad is een reactie verschenen van moleculair bioloog dr. Peter Borger op het stuk van dr. Pieter Rouwendal (zie 12 oktober). Hij geeft in de titel aan dat een gedeelde genmutatie geen bewijs is voor de evolutietheorie.24 Daarnaast zijn er nog drie reacties in de rubriek Opgemerkt. De eerste reactie is van P.T. Verheul, de auteur verdedigt een ‘mature creation’.25 De tweede reactie is van de wetenschapshistoricus dr. Ab Flipse. Hij geeft aan dat de vier natuurwetenschappers in het RD van 12 oktober een ‘misleidend beeld’ neerzetten van zijn bijdrage.26 De derde reactie is van J. Dons. Deze auteur geeft aan dat de vorming van druipsteengrotten geen honderdduizenden jaren hoeft te duren.27

Voetnoten

 1. Ik weet dat er enkele auteurs neigen naar een creationistische/ID-benadering van de werkelijkheid. Maar de teneur is een vorm van evolutieacceptatie.
 2. https://www.brevieruitgeverij.nl/wp-content/uploads/2019/01/Presentatie-4-10-3.pdf.
 3. https://www.brevieruitgeverij.nl/wp-content/uploads/2019/01/Presentatie-4-10-3.pdf.
 4. https://mjpaul.nl/2019-en-god-zag-dat-het-goed-was-boekpresentatie/.
 5. https://logos.nl/en-god-zag-dat-het-goed-was-christelijk-geloof-en-evolutie-in-25-cruciale-vragen/.
 6. Dikkenberg, B. van den, 2019, “Gezindte moet zich bezinnen op de evolutieleer” Bundel onderzoekt hoe Genesis 1 tot 3 zich verhoudt met evolutietheorie, Reformatorisch Dagblad 49 (160): 2-3.
 7. https://logos.nl/theistisch-evolutionistisch-selectionisme-duwt-de-gereformeerde-gezindte-ongewild-in-een-hoek/.
 8. https://www.refoforum.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=14012.
 9. https://modern-orthodox-protestants.blogspot.com/2019/10/presentatie-en-god-zag-dat-het-goed-was.html.
 10. https://logos.nl/bijbelse-en-theologische-vragen-bij-en-god-zag-dat-het-goed-was-presentatie-4-oktober-2019/.
 11. https://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?f=28&t=17880.
 12. Belder, J., 2019, Refolutie, Reformatorisch Dagblad RD Dinsdag 49 (162): 3. https://www.rd.nl/opinie/column-ds-j-belder-refolutie-in-zeven-stappen-1.1600353.
 13. https://logos.nl/bezoek-creationistisch-congres-van-groot-belang-nu-de-fundamenten-van-het-christelijk-geloof-worden-ondergraven/.
 14. https://logos.nl/enige-belangrijke-knelpunten-worden-behandeld-maar-helaas-blijven-nog-teveel-zaken-buiten-beschouwing-verslag-boekpresentatie-en-god-zag-dat-het-goed-was/.
 15. Over die kwalificaties is op Twitter discussie ontstaan. Zie tweet van prof. Cees Dekker: https://twitter.com/cees_dekker/status/1182712975397916673.
 16. Blok, M.C., Dijke, K. van, Poel, H.J. van der, Seldenrijk, R., 2019, Waar blijven we met ‘En God zag dat het goed was?’, Reformatorisch Dagblad 49 (166): 20-21. https://www.rd.nl/opinie/waar-blijven-we-met-en-god-zag-dat-het-goed-was-1.1601269.
 17. Rouwendal, P.J., 2019, Het probleem is groter dan de evolutietheorie, Reformatorisch Dagblad 49 (166): 21. https://www.rd.nl/opinie/het-probleem-is-groter-dan-de-evolutietheorie-1.1601265.
 18. https://www.brevieruitgeverij.nl/nieuws/1082/vragen-aan-de-uitgever-over-en-god-zag-dat-het-goed-was.html.
 19. Oosterwijk, C.A., 2019, Evolutietheorie (I), Reformatorisch Dagblad 49 (167): 18-19. Post, T., 2019, Evolutietheorie (II), Reformatorisch Dagblad 49 (167): 19.
 20. https://logos.nl/waar-blijven-we-met-en-god-zag-dat-het-goed-was/.
 21. Nieuw Amerongen, G.P. van, 2019, Wetenschappelijke Martha’s en de God van wonderen, De Saambinder 98 (3): 11.
 22. https://www.evangeliebelijden.nl/de-schepper-is-god.
 23. Berg, R. van den, 2019, Adam, dat ben ik, Nederlands Dagblad Gulliver 76 (20.268): 11. https://www.nd.nl/nieuws/boeken/adam-dat-ben-ik.3629458.lynkx.
 24. Borger, P., 2019, Gedeelde genmutatie geen bewijs voor evolutietheorie, Reformatorisch Dagblad 49 (172): 22-23. https://www.rd.nl/opinie/gedeelde-genmutatie-geen-bewijs-voor-evolutietheorie-1.1603281.
 25. Verheul, P.T., 2019, Evolutietheorie (III), Reformatorisch Dagblad 49 (172): 23.
 26. Flipse, A.C., 2019, Evolutietheorie (IV), Reformatorisch Dagblad 49 (172): 23.
 27. Dons, J., 2019, Evolutietheorie (V), Reformatorisch Dagblad 49 (172): 23.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

2 Comments

Comments are closed.