En God zag dat het goed was – Een kritische leeswijzer bij het boek

by | jun 2, 2020 | Onderwijs, Theologie

In dit artikel worden de meeste artikelen uit het boek: “En God zag dat het goed was”, kort besproken. U kunt dit artikel beschouwen als een kritische leeswijzer bij het boek. Eerst een aantal opmerkingen over het boek als geheel.

Het doel van het boek is om antwoorden te geven op lastige vragen die ontstaan wanneer christenen evolutie aanvaarden. Het doel is niet om na te gaan of evolutie te verenigen valt met Gods Woord.

De meeste schrijvers stellen de wetenschap boven de Schrift. Ze schrijven vanuit een rotsvast geloof in de evolutietheorie. Slechts enkele schrijvers hebben dit vaste en zekere geloof niet. Mart-Jan Paul vat Genesis 1-3 op als historisch verslag, en ziet daarom in de Bijbel geen ruimte voor theïstische evolutie. Henk van Belt acht theïstische evolutie in strijd met de heilshistorie.

Vrijwel alle schrijvers aanvaarden schriftkritische gedachten. Veel schrijvers nemen de bronnentheorie van de Pentateuch serieus, terwijl ze deze als christen direct af zouden moeten wijzen. Vrijwel geen van deze schrijvers lijkt de Bijbel te aanvaarden als het onfeilbare Woord van God. Onfeilbaar in de zin van zonder fouten of vergissingen. De enige die dat ongetwijfeld wel zal doen is Mart-Jan Paul.

De schrijvers van het boek zien spanningen tussen het christelijk geloof en de evolutietheorie. Ze zien echter geen tegenstrijdigheden. Terwijl er heel wat tegenstrijdigheden zijn. Hoe komt dat? Dat komt onder andere omdat ze Genesis 1-3 niet opvatten als een historisch verslag. Als ze deze hoofdstukken al opvatten als historisch, dan denken ze bij historisch aan heel iets anders dan jij en ik. Dan denken ze aan oerhistorisch, protohistorisch of oudoosters historisch. Wat dat precies is blijft vaag. Als het om Genesis 1 gaat, betekent het in ieder geval dat God in dit hoofdstuk niets zegt over hoe Hij alles geschapen heeft. We kunnen uit dit hoofdstuk niets leren over de volgorde waarin God alles geschapen heeft, of hoe lang hij er precies over deed.

De rest van dit artikel is in de onderstaande pdf te lezen:

Download the PDF file .

DOWNLOADEN

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!