“Enige belangrijke knelpunten worden behandeld, maar helaas blijven nog teveel zaken buiten beschouwing.” – Verslag boekpresentatie ‘En God zag dat het goed was’

by | okt 10, 2019 | 03. Theologie, Bezoekersverslag

Op 4 oktober 2019 werd aan de Vrije Universiteit het boek ‘En God zag dat het goed was’ gepresenteerd. In dit artikel wil ik een uitgebreid verslag geven waarin vooral de sprekers zelf aan het woord komen of de presentatie wordt beschreven zoals deze gegeven is. In de voetnoten zijn enkele annotaties en kritische opmerkingen te vinden.

Uitgever en theoloog dr. Pieter J. Rouwendal heette iedereen van harte welkom.1 Een bijzonder welkom ging uit naar de redacteurs van het boek William den Boer, René Fransen en Rik Peels. Volgens Rouwendal misschien wel een gekke combinatie, omdat er niet vaak met zo’n drietal boeken worden samengesteld. De uitgever riep de redacteurs naar voren en feliciteerde hen met de uiteindelijke uitgave. Rouwendal: “Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de inhoud van deze bundel. Jullie hebben een goed team gevormd naar mijn mening, die elkaar prachtig aanvulde op allerlei terreinen.” De uitgever geeft ook aan dat de redactie erin geslaagd is een mooi stel auteurs bij elkaar te vinden en bedankte ook de auteurs hartelijk ‘voor het nadenken over de vraagstelling’. Rouwendal: “Een aantal van de vragen die in dit boek aan de orde komen zijn ook vragen die ik zelf heb, dus dank ik de auteurs heel hartelijk dat zij dit denkwerk voor mij verricht hebben. En de komende tijd zal ik zelf gebruiken om wat jullie doordacht hebben, daar zelf ook over na te denken.” De theoloog refereerde aan Augustinus die in het verleden aangaf dat de waarheid je wel voorgehouden kan worden, maar dat je ook zelf moet concluderen of dit inderdaad ook de waarheid is.2 Na dit korte openingswoord geeft de uitgever het woord aan dr. Rik Peels, filosoof aan de VU.

Waarom is dit boek nodig?

Dit verslag wordt vervolgd.

Voetnoten

  1. Dr. Pieter J. Rouwendal is theoloog en eigenaar van Uitgeverij Brevier. In 2017 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een dissertatie getiteld Predestination and Preaching in Genevan Theology from John Calvin to Benedict Pictet.
  2. Hier hou ik een uitgebreid overzicht bij van alle reacties die er gekomen zijn op het boek: https://logos.nl/en-god-zag-dat-het-goed-was-christelijk-geloof-en-evolutie-in-25-cruciale-vragen/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!