Evolutie, stel dat het waar is…

by | sep 12, 2017 | Theïstisch evolutionisme vs. creationisme

Op 22 september 2017 vond er een congres plaats over schepping en evolutie. Het congres stond in het teken van het boek van Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij heeft een boek geschreven met als hoofdvraag: Stel dat de evolutietheorie waar is, welke consequenties heeft deze theorie dan voor het christelijk geloof? De afgelopen periode zijn er diverse creationistische artikelen verschenen die kritiek leveren op de benadering van prof. Van den Brink. Ter voorbereiding op het congres gaven we tien creationistische artikelen. Deze worden hieronder weergegeven.1

1. Drs. Rafael BenjaminKritische Analyse van Gijsbert van den Brinks ‘En de aarde bracht voort’.
2. Radagast de BruijneHet geloof verliezen door de evolutietheorie?.
3. Jan van Meerten, drs. Rafael Benjamin, dr. Willem Binnenveld, dr. Herman Bos, dr. Juri van Dam, dr. ir. Hans Degens, dr. ir. Wim de Jong, drs. Ben Vogelaar en drs. Tom ZoutewelleUniversele gemeenschappelijke afstamming: waarschijnlijk juist?.
4. Dr. Peter de JongWetenschap is ondergeschikt aan het Woord.
5. Harm Kiefte‘En de aarde bracht voort…’.
6. Jan van Meerten en Jan Rein de WitAdam, wie ben je?.
7. Dr. Alfred TeeuwWetenschap loopt vast met wonder van de schepping.
8. Ir. Gert-Jan van HeugtenContra Brinkum.
9. Prof. dr. Willem OuweneelDe schepping–evolutiestrijd is weer helemaal terug!.
10. Jan van MeertenJonghistorische werkelijkheidsopvatting….

Voetnoten

  1. Een overzicht van alle reacties is hier te vinden. De gegevens rond het congres zijn hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!