Evolutieleer: het recht van de sterkste

by | sep 16, 2017 | Biologie, Ethiek, Geschiedenis, Onderwijs, Theologie

De laatste weken is het onderwerp evolutie prominent aanwezig op de voorpagina van christelijke kranten, mede vanwege een publicatie van dr. M.J. Paul. Het boek is van belang voor jonge mensen die in hun studie met dit onderwerp in aanraking komen. Zelf werd ik in de afgelopen maand op een aangrijpende manier geconfronteerd met de evolutieleer, namelijk in Villa Wannsee, op doorreis naar Wittenberg.

Villa Wannsee was op 20 januari 1942 de vergaderplaats van 15 hoge Nazileiders. Zij kwamen bijeen voor de definitieve oplossing (Endlösung) van het Jodenvraagstuk. Na een korte vergadering van anderhalf uur had men zijn plannen klaar. In totaal moesten 11 miljoen joden uit heel Europa uitgeroeid worden. In een vergaderdocument waren de joden per land precies geteld; achter Niederlande stond een getal van 160.800 joden.

Darwinisme

Wanneer je in Villa Wannsee rondloopt, rijst onmiddellijk de vraag hoe dit alles heeft kunnen gebeuren. Het wordt door de permanente tentoonstelling in Villa Wannsee nauwkeurig uit de doeken gedaan. Een belangrijke aanjager voor het vreselijke drama blijkt de evolutieleer van Darwin te zijn. Deze leer was naar Duitsland komen overwaaien via een zekere Ernst Haeckel (1834-1919) en zat diep in de hoofden van de Nazi’s. Haeckel leerde dat het Arische ras superieur was en dat zwakke rassen bestreden moesten worden.
Volgens de evolutieleer bepaalt het ‘recht van de sterkste’ de vooruitgang van onze wereld. ‘Strijd’ (Kampf) is daarbij de drijvende kracht. Het is een heidense visie waar Hitler gretig gebruik van maakte. Hij geloofde dat je de evolutie niet zijn natuurlijke gang moest laten gaan, maar actief moest bevorderen. Hitler schreef hierover in ‘Mein Kampf’ tijdens zijn gevangenschap in 1925. ‘Kampf’ is feitelijk de meest rake samenvatting van de evolutieleer.

Nationaal-Socialisme

De evolutieleer was aanvankelijk niet alleen populair onder elitaire Duitsers maar opmerkelijk genoeg ook onder sommige Duitse joden. Aanvankelijk hadden deze joden niet eens in de gaten dat de ideeën van de evolutieleer zich spoedig tegen hen zouden keren. Ze voelden zij zich in de eerste plaats Duitser en pas daarna Jood. Langzaamaan drong het tot hun bewustzijn door dat de evolutietheorie werd ingezet voor de ondergang van het eigen ras.

Met grote nauwkeurigheid werd omschreven hoe het Arische (Duitse) ras er uit zag: blond zacht haar, lange schedel, smal gezicht, rechte neus, etc. Hans F.K. Günther, professor aan de universiteit van Jena, had hier verschillende studies aan gewijd. En dat was nodig ook want veel Ariërs waren uiterlijk niet zo makkelijk te onderscheiden van de mindere rassen, met name de joden. Steeds strenger werden de uitvoerende wetten om de joden uit de samenleving te bannen. De eerste stap was dat de Ariër niet met inferieure rassen mocht trouwen. Dan zou het Duitse bloed bederven. Deze politiek moest uitlopen op de Endlösung. Wat met een schijnbaar ‘wetenschappelijk’ argument begonnen was, eindigde in een barbaarse genocide van ongekende omvang.

Roemen in zwakheid

Uiteraard zijn alle evolutionisten geen nazi’s, dat zeker niet. Maar alle nazi’s waren wel evolutionist. Het laat zien hoe gevaarlijk het is een menselijke ideologie achterna te hollen. Het principe van de evolutieleer is dat de sterkste overwint. De Bijbel leert precies andersom en zegt dat de overwinning behaald wordt in de weg van het verlies. ‘Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.’ (Luk. 9:24) In de evolutieleer is ten diepste geen plaats voor het offer, voor het stemmeloze Lam, en voor de Man van smarten.

Heel onze moderne samenleving is opnieuw in de ban van de Übermensch, de sterkste, de rijkste, de machtigste. De moderne mens wil vitaal en meeslepend leven. Als het gehandicapte kind ongewenst is, mag het in de moederschoot worden weggehaald. De oudere mens kan bij toenemende broosheid ervoor kiezen een vroege dood te sterven. De evolutionist meent geen enkele verantwoording schuldig te zijn aan Zijn Maker. Maar God zal om al deze dingen ons doen komen voor het gericht, Die zegt: ‘De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet.’ (Ezech. 34:4).

Het is onze roeping om de geestelijke leegte van de evolutieleer bloot te leggen. Altijd grijpt de mens weer in zijn denksystemen naar de verboden vrucht. ‘En gij zult als God wezen.’ Het is een doodlopende weg. De Schrift wijst ons een uitnemender weg. ‘Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone (…) want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’ (2 Cor. 12:9-10)

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit De Saambinder. De volledige bronvermelding luidt: Clements, G., 2017, Evolutieleer: het recht van de sterkste, De Saambinder 95 (50): 5.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!