Evolutionaire stilstand

by | sep 2, 2019 | Evolutie

Volgens de evolutietheorie veranderen soorten. Nieuwe eigenschappen ontstaan en oude verdwijnen. Maar hoe verklaar je dan het bestaan van soorten die miljoenen jaren onveranderd zijn gebleven?

Het fossielenbestand laat geen geleidelijke evolutie zien, maar evolutionaire stilstand (stasis). Soorten verschijnen plotseling, zonder aanwijsbare voorouders, en verdwijnen dan weer. Sommige van die soorten bestaan nu nog steeds. Denk aan haaien, krokodillen en degenkrabben, die vele honderden miljoenen jaren nagenoeg onveranderd zouden zijn.

De standaardverklaring voor stasis is: het bestaan van stabiele omgevingsfactoren. Er is dan geen selectiedruk van buitenaf voor dieren om te veranderen. Maar in al die miljoenen jaren is volgens naturalisten het klimaat echt wel veranderd. Dus is dat blijkbaar toch niet van invloed op evolutionaire stasis. Dat betekent dat stasis niet verklaard kan worden door omgevingsfactoren.

Hoe kun je het dan wel verklaren? Naturalisten geven toe dat ze geen antwoorden hebben. Wie vanuit de Bijbel naar dit verschijnsel kijkt, en dus niet uitgaat van miljoenen jaren maar van enkele duizenden, die komt geen probleem tegen. Dan verwacht je namelijk levende fossielen tegen te komen, gezien het relatief korte tijdsbestek tussen schepping en nu.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Evolutionaire stilstand, Weet 40: 12.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!