Evolutionisten: onze bevindingen suggereren dat overeenkomsten in Bilateria onafhankelijk evolueerden

by | jul 17, 2018 | 06. Biologie, Onderwijs

Een van de beste wetenschappelijke tijdschriften ter wereld publiceerde een artikel dat een baanbrekend document lijkt te zijn.1 Het artikel beweert bewijs te hebben gevonden voor de onafhankelijke evolutie van overeenkomsten in het zenuwstelsel in de Bilateria (vert. tweezijdig symmetrische dieren, i.t.t. bijv. kwallen en sponsen). Zoals het artikel uitlegt:

Onze bevindingen (…) suggereren dat de overeenkomsten in dorsoventrale patroonvorming en neuroanatomieën van de romp zich onafhankelijk ontwikkelden in Bilateria.

Aan het einde van het manuscript zijn de auteurs nog zelfverzekerder:

Daardoor evolueerde de expressie van dorsoventral transcriptiefactoren onafhankelijk van de neuroanatomie van de romp, tenminste in bepaalde bilaterale lijnen.

Dit is een monumentale claim, maar er is één probleem: het is flagrant onjuist. De bevindingen van het onderzoek “suggereerden” geen evolutie, al of niet onafhankelijk, van de transcriptiefactor expressiepatronen. Ze hebben zeker niet zo’n ongelooflijke conclusie gevonden of bevestigd. Woorden schieten tekort om aan te geven hoe misleidend dit document is. Het leverde letterlijk nul bewijs voor een dergelijke evolutie. Niets. Nada. Er staat eenvoudig geen wetenschappelijk bewijs in het artikel. De bewering dat ze vonden dat de expressie van dorsoventral transcriptiefactoren onafhankelijk evolueerde in bepaalde bilateria-stammen is zelfs niet eens verkeerd.

Laten we hier duidelijk over zijn. Ik zeg niet dat hun claim zwak is. Ik zeg niet dat hun claim gebrekkig is. Ik zeg niet dat ze er niet in slaagden om hun zaak overtuigend te maken. Het probleem is dat ze helemaal niets hebben. We kunnen deze wetenschap niet bekritiseren, want er is geen wetenschap. Voor een artikel getiteld “Convergent evolution of bilaterian nerve cords” (Convergente evolutie van bilateria zenuwbanen) zou men op zijn minst enig bewijs en uitleg hebben verwacht voor de evolutie van de bilaterale zenuwen. Helaas zijn zulke artikelen de informatiebron voor journalisten en wetenschapsjournalisten. Ze rapporteren dat wetenschappers nu weer een ander aspect van evolutie hebben ontdekt. Het is weer een voorbeeld van hoe de wetenschap evolutie bewijst.

In feite, als iemand op zoek is naar een zinvolle conclusie: de studie toont aan dat de verwachtingen van de evolutie – overeenkomsten in het zenuwstelsel zouden samenvallen met de evolutionaire boom – onjuist bleken te zijn, zoals zoveel andere voorspellingen van de evolutie. Maar dat past niet in het verhaal. Geloof stuurt de wetenschap, en daar draait het om.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Darwin’s God. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.nature.com/articles/nature25030.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!