Flowchart: schiep God de mens door middel van evolutie?

by | aug 18, 2017 | 03. Theologie, Antropologie, Geschiedenis, Onderwijs

Weet Magazine publiceerde in het augustusnummer een flowchart (stroomschema) rond de vragen die optreden wanneer je evolutie met de Bijbel wilt combineren. Het doel daarvan is: mensen laten nadenken over de mate waarin hun zienswijze op dit speelveld (in)consequent is. De publicatie deed zoveel stof opwaaien dat de redactie besloten heeft de flowchart nu openbaar te maken.

Op die manier kan de discussie nog breder onder christenen worden gevoerd. De kracht van zo’n stroomschema is dat de problematiek in één oogopslag duidelijk wordt, ook al zijn er soms nuanceringen in de antwoorden mogelijk. Toch is deze weergave een goede manier om te laten zien dat een omarming van de evolutietheorie verregaande gevolgen heeft voor de uitleg van de Bijbel: niet alleen voor Genesis, maar ook voor andere Bijbelboeken in het Oude en Nieuwe Testament.

De flowchart is hier in een hogere resolutie te downloaden.

Dit artikel en deze flowchart is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!