Fukushima kreeg dierenleven niet klein

by | mrt 15, 2018 | 06. Biologie, Onderwijs

Op 11 maart 2011, was de tsunami bij Fukushima in Japan. Dit veroorzaakte enorme veranderingen op de zeebodem. Gelukkig is de veerkracht van de natuur verbazingwekkend groot. Het dierenleven zag er op de zwaarst getroffen plaatsen binnen vijf maanden weer gezond uit!

De tsunami bij Fukushima werd veroorzaakt door een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. Het was de krachtigste beving ooit in Japan gemeten en de op drie na zwaarste aardbeving die wereldwijd ooit is vastgesteld. De tsunami die kort op de aardbeving volgde, trof het kustgebied tot meer dan 10 kilometer landinwaarts. Daarbij kwamen meer dan 16.000 mensen om het leven. Ook ontstond er een meltdown in de reactoren van de kerncentrale van Fukushima.

Enorme ravage

De impact van de tsunami op het land is goed gedocumenteerd. Er was echter weinig bekend over de gevolgen van de tsunami op het zeemilieu. Om de reactie in zee te kunnen meten, is er in augustus 2011 studie gedaan door de Japanse organisatie voor zee-onderzoek JAMSTEC. Een van de uitkomsten was dat op plaatsen verder uit de kust – in dieper water – de biologische gemeenschap wel sterk verschilde met die van voor de tsunami. “De impact van de tsunami op de samenstelling van de zeebodem is enorm”, licht Gert-Jan Reichart van het NIOZ en van de Universiteit Utrecht toe, die ook aan de studie deelnam. Tot 30 kilometer uit de kust, op dieptes van 100 meter, zijn lege schelpen van tweekleppigen gevonden die doorgaans voorkomen in getijdengebieden dichter bij de kust. Deze verplaatste schelpen vond men in een laag grof sediment die was afgezet op het fijnere sediment dat je meestal op deze dieptes aantreft. Op basis van de verspreiding van deeltjes op verschillende afstanden van de kust rekenden de onderzoekers uit wat de snelheid van de terugvloeiende tsunami was. “Zelfs op dieptes van 100 tot 200 meter was de snelheid van het terugstromende water nog rond de 50 centimeter per seconde.”

Snel herstel

Maar ondanks de enorme verandering in de bovenste sedimentlaag was de fauna op de zeebodem dus al vijf maanden na de tsunami opmerkelijk gevarieerd en gezond. “Op de meetplaatsen het dichtst bij de kust was de soortenrijkdom al vrijwel vergelijkbaar met die van vóór de aardbeving,” merkt Lennart de Nooijer van het NIOZ op. “Op diepere meetpunten was vijf maanden na de tsunami het herstel nog in gang. De onderzeese fauna op 200 meter diepte werd nog gedomineerd door opportunistische soorten die zich op de bovenlaag van grof sediment hadden gevestigd. Door hier in de toekomst te blijven monitoren zal blijken hoe lang het duurt voor de gemeenschap van bodemdieren de impact van een tsunami weer te boven zijn.”

De resultaten van dit onderzoek zijn verschenen in het gerenommeerde tijdschrift Nature Scientific Reports. Het gaat hier om een gezamenlijk onderzoek van JAMSTEC, de Universiteit van Angers (Frankrijk), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Universiteit Utrecht.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!