Fundamenten van het christelijk geloof (column 2)

by | jan 11, 2024 | Apologetiek, Bijbel, Column, Theologie

Fundamenten van het christelijk geloof

Inleiding

Shirley Sarinah van Christian Table Talk schrijft voor www.logos.nl een serie columns over het christendom als de enige waarheid. Waarom het christendom de waarheid is: “Goede argumenten en betrouwbare fundamenten”. In deze columns deelt ze zowel haar eigen zoektocht als apologetische argumenten voor het christelijke geloof. Dit keer een column over de fundamenten van het christelijk geloof.

Column

fundamenten van het christelijk

Het lijkt nog maar gisteren dat ik ruim tien jaar geleden, met volle overtuiging het christendom omarmde. Daar ging ik dan, ik liep de kerk uit met mijn Bijbel onder mijn arm, vastberaden om aan iedereen te vertellen over mijn bekering en waarom ik een christen was geworden. Maar ik had nooit stilgestaan bij het idee dat ik geconfronteerd zou worden met lastige vragen en verwikkeld zou raken in theologische discussies.

Dit alles gebeurde op een avond met mijn vrienden. We waren gezellig aan het praten en opeens nam het gesprek een onverwachte wending. Alle ogen waren plotseling op mij gericht en één van mijn vrienden stelde uitdagende vragen: “Wat geloof je eigenlijk? En waarom geloof je dat?” Ik was helemaal overrompeld en probeerde in mijn hoofd te bedenken hoe ik het beste kon reageren. Terwijl ik aan het nadenken was, drong het tot me door dat het christendom niet zomaar een kwestie van geloof is. Nee, het heeft een stevige basis in historische en wetenschappelijke feiten. In mijn fantasie zag ik een kleurrijke mindmap met allemaal takken en subonderwerpen die verwijzen naar de complexe thema’s van het christelijk geloof. Maar ik vroeg me af: waar moest ik beginnen? Een gekkenhuis!

Terug naar de fundamenten van het christelijk geloof

Ik besloot terug te gaan naar de basis, naar de stevige fundamenten van het christelijk geloof. Ik begon met het uitstippelen van de betrouwbare pijlers van het geloof. Deze pijlers vinden hun oorsprong in de leer en het leven van Jezus Christus, zoals beschreven in de Bijbel. Het bestuderen van deze heilige geschriften biedt een solide basis voor het geloof in Jezus Christus als de hoofdpersoon van het christendom. De Bijbel wordt beschouwd als het geïnspireerde Woord van God. Het Oude Testament omvat de Hebreeuwse Bijbel, terwijl het Nieuwe Testament geschriften bevat over het leven en de leer van Jezus en de vroege christelijke gemeenschap.

Maar hoe weten we eigenlijk dat de Bijbel betrouwbaar is? Daar zijn een aantal goede redenen voor. Allereerst bevat de Bijbel historische documentatie van gebeurtenissen uit het oude Midden-Oosten beschrijft. Veel van deze gebeurtenissen en personen worden ook bevestigd door externe bronnen en archeologische ontdekkingen. Bovendien zijn de evangeliën in het Nieuwe Testament geschreven door ooggetuigen of mensen die in direct contact stonden met ooggetuigen van de gebeurtenissen rondom Jezus Christus. Deze verslagen bieden gedetailleerde informatie over Zijn leven, leer, kruisiging en opstanding.

Interne consistentie

Een andere factor die bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de Bijbel is de interne consistentie. Ondanks dat de Bijbel uit verschillende boeken bestaat, geschreven over een periode van vele eeuwen, is er een opmerkelijke samenhang en consistentie in de boodschap en thema’s. De boeken vullen elkaar aan en vormen een samenhangend geheel.

Bovendien hebben geleerden zich beziggehouden met tekstkritiek en manuscriptonderzoek om zo nauwkeurig mogelijk de oorspronkelijke woorden en betekenissen in de Bijbel te benaderen. Hoewel er variaties zijn tussen de oude manuscripten, zijn de essentiële boodschappen bewaard gebleven en kunnen we een betrouwbare reconstructie maken van de oorspronkelijke teksten.

Maar het allerbelangrijkste is misschien wel de impact die de Bijbel heeft gehad op individuen en de samenleving als geheel. Voor velen heeft de Bijbel een diepgaande persoonlijke en sociale invloed gehad. Het heeft levens veranderd, morele waarden gevormd en heeft een blijvende stempel gedrukt op onze maatschappij. Deze impact getuigt van de kracht en betekenis van de Bijbelse boodschap.

Het theologisch onderzoek heeft geleid tot inzichten en interpretaties van de Schrift, die op hun beurt hebben bijgedragen aan een breder begrip en kennis van het christendom. Door te verwijzen naar deze theologische inzichten en argumenten kunnen we laten zien dat het christendom niet alleen gebaseerd is op geloof, maar ook op een intellectuele en rationele basis.

Nu je weet waarom de Bijbel betrouwbaar is, rijst de vraag: wat staat er dan eigenlijk in de Bijbel dat onze aandacht verdient?

Nu je weet waarom de Bijbel betrouwbaar is, rijst de vraag: wat staat er dan eigenlijk in de Bijbel dat onze aandacht verdient?

De Bijbel en het christelijk geloof

Ten eerste bevestigt het christendom het geloof in één God, die wordt gezien als de Schepper van het universum en de bron van alle het leven en de liefde. Daarnaast erkent het de centrale rol van Jezus Christus als de Zoon van God en de beloofde Messias, die door zijn dood en opstanding de mogelijkheid biedt van eeuwig leven. Het christendom leert ook dat verlossing en vergeving van zonden mogelijk zijn door de genade van God, niet door onze eigen verdiensten of goede daden. En tot slot benadrukt het christendom het belang van gemeenschap en samenkomen als kerk, waar gelovigen worden onderwezen, aangemoedigd en dienen in liefde.

Het christendom is geen oppervlakkige overtuiging, maar een geloofsstructuur dat stevig geworteld is in historische en wetenschappelijke feiten. Het verdient onze aandacht omdat het vragen oproept over de basis van het leven en het menselijk bestaan, en betekenis geeft aan deze fundamenten. Het biedt hoop, liefde en een richting voor degenen die op zoek zijn naar een dieper begrip van zichzelf en de wereld om hen heen.

Getuigen van het christelijk geloof

Stel je voor: je staat bij de bushalte en ineens ontmoet je iemand die nieuwsgierig is naar je geloof, omdat je een ketting draagt met een bedeltje van een kruis. Je realiseert je dat je maar één minuut hebt om jezelf te presenteren en uit te leggen waarom je een christen bent. In zo’n situatie heb ik voor mezelf een soort elevator pitch bedacht:

Het christendom heeft mijn leven echt veranderd. Het heeft me hoop, vrede en betekenis gebracht. Maar het is niet zomaar een geloof. Het is gebaseerd op solide fundamenten van historisch en wetenschappelijk bewijs. Kijk bijvoorbeeld naar de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het is een verzameling van oude geschriften die getuigen van Jezus Christus en zijn leven, leer en opstanding. Er zijn ook historische verslagen en archeologische ontdekkingen die de gebeurtenissen en personen in de Bijbel bevestigen.

Voor mij is het christendom meer dan alleen een ethisch kompas. Het is een bron van onvoorwaardelijke liefde, vergeving en hoop. Het heeft me geholpen om te groeien in mijn persoonlijke relatie met God en heeft me aangemoedigd om anderen lief te hebben en dienstbaar te zijn. Dus als je geïnteresseerd bent in het christendom, wil ik je graag de juiste informatie geven. Misschien kunnen we een keer samenzitten en praten. Want wie weet, misschien leidt dit gesprek wel tot meer, tot een diepere ontdekking van het geloof en de betekenis ervan in jouw leven.

Dat is het, in minder dan een minuut. Een korte samenvatting van “waarom ik een christen ben” en hoe ik anderen wil aanmoedigen om meer te ontdekken.

Column 3

In mijn volgende column zal ik dieper ingaan op de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, ik geef dan concrete voorbeelden van historische gebeurtenissen en archeologische ontdekkingen die overeenkomen met de beschrijvingen in de Bijbel. Ik nodig je uit om samen met mij deze reis voort te zetten, met een open geest en de bereidheid om de diepere lagen van het christendom te verkennen.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!