Geen Egyptische plagen maar vleermuizen

by | apr 6, 2020 | 03. Theologie, 06. Biologie, Onderwijs

De vermoedelijke bron van het coronavirus ligt bij de vleermuis. Het eten van het dier bestempelt de Bijbel al als verwerpelijk.

Het angstaanjagende coronavirus heeft geïnspireerd tot verschillende verklaringstheorieën. Een imam in Iran verkondigde aanvankelijk dat het de straf van Allah was voor de onderdrukking van de moslims in China. Maar Iran is nu een van de meest getroffen landen en de theorie van de imam is gelogenstraft.

Maar hoe zijn de gedachten binnen de christenheid? Meerdere christenen hebben al een vergelijking gemaakt met de tien plagen over Egypte. Als je deze Bijbelse geschiedenis goed leest, lijkt dat toch niet zo passend. Elke plaag werd door Mozes in opdracht van God vooraf aan de farao gemeld, met de oproep om het volk Israël te laten gaan. De plagen raakten heel specifiek de goden van Egypte, zoals de zon, de beschermgoden van de Nijl en de vruchtbaarheidsgodin Heqet, afgebeeld met een kikvorsenkop.
Er zijn echter andere invalshoeken. Hilbrand Rozema schreef in het ND (17-3): „Plundering van de aarde is de oorzaak.” Op basis van het boek ”Van dier naar mens” ziet hij het kappen van wouden en het ruïneren van ecosystemen als oorzaak van de verspreiding van virussen. We moeten de aarde sabbatsjaren gunnen en de randen van de akkers niet oogsten. Rozema pakt de Thora, de boeken van Mozes, erbij. Maar gaf God deze geboden niet heel specifiek aan het volk Israël voor de landbouw in het Beloofde Land?

Muteren

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften hebben recent duidelijkheid gegeven over de besmetting van mensen met het coronavirus. Volgens een artikel in ”Science News” (10-2) kan dit virus niet indirect maar rechtstreeks van vleermuis op mens zijn overgesprongen. Vleermuizen hebben een bijzonder afweersysteem, waardoor virussen in hun lichamen muteren tot kwaadaardige varianten die voor de mens dodelijk kunnen zijn. Op de markten in China is de verkoop van (levende) vleermuizen niet iets bijzonders. De Chinezen zijn absoluut niet kieskeurig en eten vleermuizen.

Laten we de Thora nog eens opslaan. De voedingswetten zijn ook specifiek aan het volk Israël gegeven maar net zo heilzaam voor ons. Bij de zoogdieren zijn alleen de herkauwers met gespleten hoeven rein en de andere onrein. Maar met één zoogdier is iets geks aan de hand: de vleermuis. In Leviticus 11 wordt die samen met een aantal vogelsoorten als gieren, raven en uilen niet onrein genoemd maar „iets afschuwelijks” (HSV) of „weerzinwekkend” (NBV). In de Hebreeuwse grondtekst staat hier ”sjekets”, terwijl het woord voor onrein ”tamei” is.

Het lijkt mij dat het eten van deze vogels veel verwerpelijker is dan het eten van onreine dieren. De vleermuis wordt maar enkele malen in de Bijbel genoemd, maar de betekenis van dit dier lijkt me verdere studie waard. Het is niet verwonderlijk dat ook eerdere epidemieën in China zijn ontstaan met de vleermuis als bron, zoals SARS, dat nauw verwant is aan het coronavirus ebola.

Grotten

Wie durft China de waarheid te zeggen en er bij dit land op aan te dringen ver bij vleermuizen vandaan te blijven? Toeristen grotten met vleermuizen laten bezichtigen, is spelen met levens. Die les kunnen we breder trekken. Afstand houden tot wilde dieren is verstandig. Bij de schepping maakte God het vee voor de mens en de wilde dieren voor de vrije natuur.

Opmerkelijk is dat in China nu wordt geadviseerd om meer koemelk te drinken. In de wetenschap is al lang bekend dat de lactoferrine in koemelk bescherming biedt tegen virussen waaronder SARS. Of het net zo effectief is tegen het coronavirus, is nog niet met zekerheid te zeggen, maar het leert ons in elk geval dat onze Schepper niet voor niets de koe als vee aan de mens heeft gegeven.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Jong, K. de, 2020, Geen Egyptische plagen maar vleermuizen, Reformatorisch Dagblad 49 (309): 22-23 (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!