Geen klaagzang noch zwanenzang

by | nov 14, 2017 | Getuigenis, Onderwijs, Recensie

Een boek met de titel Evoluutiouskon ihmemaassa zal slechts weinig lezers bereiken. Een vertaalapp leerde mij dat dit Fins “Evolutie in Wonderland” betekent. Daarom is het goed dat de organisatie Wort und Wissen er een Duitse vertaling van heeft uitgebracht, zodat het voor een wat groter publiek toegankelijk wordt, al is ook Duits geen wereldtaal. Het is jammer dat voor de vertaling de titel Evolution – Kritik unerwünscht! (Evolutie – kritiek ongewenst!) is gekozen, omdat het daarmee focust op slechts een deel van de inhoud van het boek.

Evolution – Kritik unerwünscht!

Dat Wort und Wissen met een vertaling kwam is niet verwonderlijk omdat de Finse schrijver Matti Leisola al vele jaren verbonden is met deze studiegemeenschap. Naast creationistische kringen beweegt hij zich ook binnen de Intelligent Design beweging. Leisola is emeritus hoogleraar bioprocestechniek en is buiten zijn universitaire arbeid ook in de farmaceutische industrie (Zwitserland) werkzaam geweest. Hij heeft contacten met wetenschappers over de hele wereld en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Ervaringen met, de ook in Nederland, bekende professor Arthur Wilder-Smidt lieten hem de zwakke kanten van het evolutiedenken zien.

Eigenlijk in elk hoofdstuk lezen we zijn persoonlijke memoires over zijn werk, de tegenwerking die hij ondervond omdat hij tegen de brede stroom van de evolutionisten inging, maar evenzo de voldoening dat hij steeds studenten en andere belangstellenden kon bereiken. Steun voor zijn visie vond hij niet bij de leiders van Finse kerken, integendeel. Ik denk dat doordat zijn wetenschappelijk werk vooral lag op technische en toegepaste terreinen eraan heeft bijgedragen dat hij niet volledig monddood gemaakt is.

Maar in elk hoofdstuk laat Leisola ook zien hoe het evolutiedenken voortkomt vanuit het naturalisme dat sturend is binnen de huidige wetenschap en hoe uitgaan van een Schepper/Ontwerper veel betere verklaringen voor de waarnemingen biedt. Het is goed dat wat dit betreft het, oorspronkelijk in 2013 uitgegeven boek, is bijgewerkt met publicaties tot en met eind 2016. Wie Duits een beetje machtig is, kan ik dit boek van harte aanbevelen. Dat dit boek niet het laatste is wat we van Matti Leisola horen blijkt wel uit zijn bijdrage aan het meer dan 1000 pagina’s dikke boek tegen het Theïstisch evolutionisme, onder redactie van o.a. J.P. Moreland dat eind november 2017 gaat uitkomen: Theistic Evolution: A Scientific, Philosophical, and Theological Critique. Het was dus zeker niet zijn zwanenzang en we zien uit naar meer.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!