Geloof en Verdedig middels goed Onderwijs

by | jan 30, 2019 | Biologie, Evenement, Geologie, Onderwijs, Theologie

Uw kinderen en kleinkinderen worden vanwege het onderwijs waarschijnlijk evolutionist. De kerk staat erbij en kijkt ernaar. Of omdat ze instemt, of omdat ze het irrelevant acht. Geloof kan alles overwinnen, maar wat als het ondermijnd wordt?

Analoog aan het zesde hoofdstuk van zijn boek zou de profeet Amos waarschijnlijk wijzen op nalatigheid. “Leiders van Israël, jullie maken je nergens zorgen over, daar op de berg Sion.” Terwijl de kerken leeglopen.

Onderwijs

Op school wordt verteld dat er twintig ijstijden zijn geweest in de afgelopen 2 miljoen jaar. Maar het is zot te veronderstellen dat een ijsmassa zomaar zijwaarts verplaatst. Er is een hoogteverschil nodig dat een voorstuwende kracht levert. En die is afwezig. Let wel, het ijs zou reusachtige stenen duizend kilometer hebben verplaatst en heuvelruggen hebben opgeworpen. Dit is de nieuwe waarheid in de moderne wereld. Alleen de zondvloed kan de verplaatsingen werkelijk verklaren. Maar daaraan hebben universiteiten geen boodschap. Waar blijft het antwoord van de kerk?

In de klas wordt geleerd dat mens en aap gemeenschappelijke voorouders hebben. Ondermeer het fossielenarchief in de aardlagen wordt aangevoerd. Deze worden laag voor laag teruggelezen als een reis door de tijd. Iedere onderliggende laag bevat de voorouders van de bovenliggende laag. Volstrekt onjuist. Wie legt uw kinderen uit dat fossielen hun ontstaan hebben in de zondvloed? Op school doen ze dat niet, dus wie wel?

Eerstegraads leerkrachten op HAVO en VWO zijn opgeleid aan universiteiten. Zij dragen het gedachtegoed van de universiteit uit. Vrijwel iedere predikant heeft dit onderwijs doorlopen. Meestal gevolgd door een opleiding aan een theologische universiteit. Aan deze universiteiten is nog slechts een enkele hoogleraar verbonden die getuigt van zesdaagse schepping. Wie leert uw predikant dat geloof dan nog te verdedigen? Welke argumentatie is tijdens de opleiding aangereikt?

Ongeloof

Om discussie te ontlopen, wordt vaak benadrukt dat het christelijke geloof prima te combineren is met het evolutionisme. Is dat zo? Hier volgt een beperkte opsomming van wat een christen-evolutionist wel en niet gelooft. Adam was niet de eerste mens en is slechts gekozen uit vele anderen. Ook is Eva niet uit de rib van Adam geschapen. Ze zijn niet de voorouders van alle mensen. De dood was een goed en nuttig scheppingsinstrument van God. Ook was de dood al actief honderden miljoenen jaren voor het ontstaan van de mens. De dood is dus niet door de zonde van één mens gekomen. Het paradijs is slechts een mythe. De slang heeft niet gesproken. En de zondeval is een symbolisch verhaal. De zondvloed was niet wereldwijd, de hoogste berg stond niet onder water. Alle dieren die ademden door de neus zijn niet omgekomen tijdens de vloed. Ze hebben zich niet vanaf de Ararat opnieuw verspreid. De taalverwarring en de verspreiding van de volken vanaf de toren van Babel heeft niet plaatsgevonden. Mozes is niet de schrijver van Genesis. Dit boek is pas samengesteld tijdens de Babylonische ballingschap.

Is deze stapeling van ongeloof te rijmen met de oproep de geloofshelden uit Hebreeën 11 na te volgen? Dit tast alles aan vanwege de vele verwijzingen naar Genesis vanuit andere Bijbelboeken. Genesis heeft een fundamentele betekenis voor heel Gods Woord. Voor het OT en het NT, voor het hele evangelie. Het is onmisbaar.

6 april 2019

Logos Instituut is daarom uitgenodigd om in Doorn samen met het Zoeklicht een dag aan dit onderwerp te wijden. Dit zal plaats vinden op 6 april 2019. Als thema is gekozen: “Geloofsverdediging”. Reserveer die datum alstublieft en wellicht is het goed om familie en gemeenteleden hierbij uit te nodigen. Opgave kan hier.

Download the PDF file .

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!