Geloof is de sleutel tot kennis

by | jan 18, 2018 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Waar komen wij vandaan? Waarom zijn wij hier? Waar gaan wij naartoe als wij sterven? Dit zijn levensvragen waar elk mens een antwoord op wil hebben. Deze vragen komen ook aan bod op het aprilcongres van Logos Instituut. Waar komen wij vandaan? Zijn wij voorgekomen uit de materie door een ‘toevallig’ evolutieproces of zijn we door God geschapen? Waarom zijn wij hier? Is het leven op aarde doelloos en moeten we maar genieten van het moment of zijn wij door God geschapen met een levensdoel? Waar gaan wij naartoe als wij sterven? Worden wij gerecycled tot stof en dat is het of is er een hiernamaals waar een scheiding valt tussen gelovigen en ongelovigen? Vragen die van levensbelang zijn. Geloof is de sleutel tot de oplossing van deze vragen.

Op 20 en 21 april 2018 organiseren wij een tweedaags congres te Hardinxveld-Giessendam (De Bron). Speciale gasten op dit congres zijn de theoloog en classicus prof. dr. Benno Zuiddam en de zoöloog dr. Marc Surtees. Prof. Zuiddam zal de relevantie onderstrepen van een geloof in God als Schepper. Dr. Surtees zal kijken naar de sterkte van twee evolutionaire stokpaardjes: de dino-vogel-evolutie en de walvissenevolutie. Andere sprekers zijn het echtpaar Lalleman, drs. Hoogerduijn, prof. dr. Vuik, drs. Hoek, dhr. Jorritsma, dr. Degens, ing. Heerema, dhr. Roos, drs. Murris, dr. Van der Veen en ir. Fieggen. Komt u ook langs op (een van) deze dag(en)? U kunt uzelf hier aanmelden.

Waarom organiseren wij een tweedaags congres over geloof en wetenschap? Wij merken dat de verwarring onder jongeren en ouderen toegenomen is het afgelopen jaar. Zo was er een ouder die zorgen uitten dat op de (orthodox-gereformeerde) school van hun kinderen eenzijdig evolutieonderwijs gegeven wordt. Studenten geven aan het moeilijk te hebben op de universiteit: Wat is waarheid? Docenten en schoolleiders vragen zich af wat ze de kinderen moeten onderwijzen. Eenzijdig evolutieonderwijs, omdat deze theorie een examenvereiste is? Of een tweemodellenonderwijs waarbij beide kanten – zowel schepping als evolutie – aan bod komen? Het is dringend nodig om ouders, studenten, docenten en wetenschappers toe te rusten en te bemoedigen. We zien het congres ook als mogelijkheid om in contact te komen met onze achterban. Wij zien er naar uit u te ontmoeten! De titel van het congres ‘Geloof is de sleutel tot kennis’ is gekozen omdat het afhankelijk is van je basisovertuiging (je bril) hoe je naar deze werkelijkheid kijkt. Met gelovige ogen zie je anders (en ook meer) dan met naturalistische ogen.

In 2017 zorgden twee boeken voor een stevige discussie over schepping of evolutie. Prof. Paul schreef een van die twee boeken met de titel ‘Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie’. Dat boek is verkrijgbaar in onze webshop. Afgelopen week heeft uitgeverij De Banier een ‘jongereneditie’ van dit boek uitgegeven met als titel ‘Waar komen wij vandaan? Op zoek naar antwoorden in het evolutiedebat’. Dit boekje is geschikt voor de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en is ook verkrijgbaar in onze webshop. Een aanrader!

Het jaar is alweer 18 dagen oud. Wij wensen u ook in het komende jaar Gods zegen en nabijheid toe. Wij zijn dankbaar voor uw respons op onze eindejaarsactie. We hebben veel cadeaus kunnen verzenden. Wilt u ook in het voorliggende jaar aan ons denken in uw gebeden, in uw werk en in uw gaven?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!