‘Stel nou dat morgen toch blijkt dat dat verhaal van die evolutie toch klopt, verandert jouw geloof daarmee? Of, misschien nog sterker gezegd, verlies je daar je geloof mee?’ Deze vraag stelde prof. Cees Dekker, nanobioloog en prominent theïstisch evolutionist, aan zijn gespreksgenoot drs. Tom Zoutewelle (bioloog, geoloog en creationist) tijdens het programma Het Elfde Uur van de EO. Het antwoord van Tom Zoutewelle luidde: ‘In essentie zou dat in kunnen houden dat ik mijn geloof verlies, ja.’

Volgens prof. Van den Brink, hoogleraar Theologie & Wetenschap aan de Vrije Universiteit, hoeft een orthodox christen echter helemaal niet het geloof te verliezen wanneer de evolutietheorie juist blijkt te zijn. Op donderdag 22 juni werd zijn nieuwe boek, En de aarde bracht voort, gepresenteerd op de Vrije Universiteit. Het boek is een bespreking van het vraagstuk of het orthodox-christelijke geloof (in het bijzonder de gereformeerde stroming) compatibel is met de evolutietheorie.

Na een uitgebreide introductie op het onderwerp werpt Van den Brink zes problemen op die uit verschillende lagen van de evolutietheorie oprijzen. Volgens hem kan op elk van deze problemen een verklaring worden geformuleerd die recht doet aan zowel het orthodox-christelijk geloof als de evolutietheorie. Het boek zal ongetwijfeld weinig veranderen in het vastgeroeste schepping/evolutiedebat. Voorstanders van theïstisch evolutionisme waren al voor en zijn positief, en tegenstanders van theïstisch evolutionisme (zoals creationisten) waren al tegen en zijn negatief. Hopelijk zal het echter twijfelende studenten (en anderen met dezelfde positie) ervan weerhouden om het geloof vaarwel te zeggen na hun confrontatie met de evolutietheorie. Want ik zie liever dat iemand theïstisch evolutionist is dan dat diegene atheïst is. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik het eens ben met de inhoud van het boek (ik zie dus nog liever dat die studenten creationist worden of blijven, zeg maar). Daarom volgt hieronder een kritische hoofdstuk-voor-hoofdstukbespreking. Bij dit alles dient opgemerkt te worden dat ik maar een leek ben en deze recensie niet met de intentie is geschreven om ‘prof. Van den Brink eens even flink af te branden’ (in figuurlijke zin, uiteraard). Het zijn slechts kritische aanmerkingen van een niet-overtuigde lezer die wellicht meegenomen kunnen worden in het verdere debat dat zeker rondom het boek zal ontstaan.

De uitgebreide recensie is hieronder te lezen en te downloaden:

Download the PDF file .

DOWNLOADEN

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Oorsprongsvraag. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

‘Stel nou dat morgen toch blijkt dat dat verhaal van die evolutie toch klopt, verandert jouw geloof daarmee? Of, misschien nog sterker gezegd, verlies je daar je geloof mee?’ Deze vraag stelde prof. Cees Dekker, nanobioloog en prominent theïstisch evolutionist, aan zijn gespreksgenoot drs. Tom Zoutewelle (bioloog,

...
Read more

14 Comments

M.Nieuweboer

“een orthodox christen”

[Dit is een onjuiste] term. Orthodoxe christenen zijn lid van een Oosters-orthodoxe kerk. Beter [kun je] fundamentalistisch [gebruiken]. Of het hoeft weet ik niet. (…) Ik [heb] wel allerlei getuigenissen van afvallige fundamentalisten heb gelezen. (…) Men poneert dat herhaalbaarheid zo belangrijk is dat alleen operationele wetenschap geldige kennis oplevert. Vervolgens verwerpt men radiometrie, een volledig operationele tak van wetenschap. (…) Cees Dekker [bijvoorbeeld] dacht dat Intelligent Ontwerp een veelbelovende tak van onderzoek opleverde en kwam er al snel achter dat dat beslist niet het geval is. [Er is vrij weinig] creationistisch onderzoek in het veld of in het lab stelt (…). Toen Templeton een jaar of tien geleden fondsen beschikbaar stelde kwamen er [geen] aanvragen binnen. (…) Of theistische evolutie een optie is is niet aan mij om te beoordelen.

Reply
peter b

“Toen Templeton een jaar of tien geleden fondsen beschikbaar stelde kwamen er [geen] aanvragen binnen.”

Dit is [onjuist] nieuws en is terug te voeren op de New York Times:
“Charles L. Harper Jr., senior vice president of the JTF, was a central figure in this media drama, as he was falsely reported in the New York Times as claiming that ID scholars failed to respond to requests for grant proposals from the JTF. This false claim has been circulated around the internet, and even cited on Wikipedia,[1] to promote a myth that members of the ID research community do not do research.” [Zie:] http://scienceblogs.com/dispatches/2007/03/01/the-iders-who-went-up-a-molehi-1/

peter b

Goed werk, Radagast. Je hoeft slechts een paar wetenschappelijke creation science tijdschriften te lezen om deze argumenten te kennen. Van den Brink refereert geen enkele keer naar deze tijdschriften. (…)

Reply
Hetty

Ik ben in de jaren ’70 grootgebracht met de evolutietheorie, de ouderdom van de aarde én in een evangelisch christelijk gezin. Tegenwoordig gaat dat niet meer samen, helaas. Je kunt gelovig zijn én in de evolutietheorie geloven behalve als je streng creationistisch bent opgevoed. Dan [is het mogelijk dat] je teleurgesteld [raakt] in de kerk als je toevallig geoloog wordt.

Reply
Ad Massar

Zou de teleurstelling van de geoloog in de kerk ook hierin kunnen liggen dat de geoloog uitgaat van andere geologisch historische vooronderstellingen? En met de juiste historische bril op zou de teleurstelling wel eens weggenomen kunnen worden!

peter b

“Je kunt gelovig zijn én in de evolutietheorie geloven behalve als je streng creationistisch bent opgevoed.”

Ik ben ook in de jaren ’70 van de vorige eeuw opgegroeid met evolutie en een oude aarde. Toen ik 25 was, en gepromoveerd bioloog, ging ik zelf [hierover] nadenken. Ik ontdekte dat het Darwin-paradigma uitgaat van foute vooronderstellingen en niet strookt met de waarnemingen, feiten en mathematiek. Als Christen hoef je er dus helemaal niets van aan te trekken. Als je evolutie definieert als (neo)darwinistisch selectionisme, dan krijg je bovendien een enorm probleem met Genesis, want dood en strijd en ellende zijn er dan al voor val. Je kunt dan [ook] boeddhist worden, dat is ook een leuke vredelievende religie (maar niet de waarheid). Gelukkig hebben Christenen de Waarheid leren kennen en kunnen we de darwinistische filosofie op wetenschappelijke gronden verwerpen. Evolutie? Ja! (Neo)darwinisme? Nee!

Hetty

[Beste] heer Massar [als we] lezen in ‘De grootste dinosporen ontdekt.’ dan volstaat [de] creationistische zin “vluchten voor de vloed” niet. Één zin is niet voldoende om een studie te beschrijven, laat staan om meerdere studies te beschrijven [en te] bekritiseren. Blijkt hieruit dat creationisten niet voldoende stof hebben (één zin) om een gedegen studie naar de omstandigheden ten tijden van fossiliseren van de afdrukken te reconstrueren? (…)

Reply
Peter

Met de juiste geologische bril op blijkt dat de positie van de fundamentalistische kerken onhoudbaar is.

Reply
Peter

Radagast,

De Cambrische explosie is minder explosief dan Meyer, Klinghoffer en andere creationisten (…) beweren en gaat over veel langere tijd. Er zijn tussenvormen tussen fyla bijv. Haikouichthys, Halkieria, en veel andere vroege beesten die tussen fyla staan, en er zijn vroegere vormen voor de zgn. explosie, als Saccorhytus. Werkelijke paleontologische studies laten geen probleem met gemeenschappelijke afstamming zien, ook niet in het Cambrium.

Die ‘sporen van tetrapoden’ in Polen zijn niet goed onderbouwd. Zie: Lucas (2015) Thinopus and a critical review of Devonian tetrapod footprints, Ichnos, 22:3-4, 136-154, DOI: 10.1080/10420940.2015.1063491 [We kunnen beter] uitgaan van de gevonden fossielen van skeletten [en] niet van ichnosporen.

Reply
peter b

“De Cambrische explosie is minder explosief dan Meyer, Klinghoffer en andere creationisten (…) beweren en gaat over veel langere tijd. Er zijn tussenvormen tussen…”

[Moet] Darwin waar zijn [en] moeten we [daarom] met iets komen dat we als overgangen kunnen interpreteren[?] We toch echt met 50 fyla geconfronteerd, waarvan er sindsdien 12 verdwenen, maar geen enkele bijkwam. Al zou je door lumping 30 fyla kunnen overhouden, dan noch worden we geconfronteerd met een uitbarsting van fyla, waar sindsdien slechts verdween en niet verschenen. Het is de antithese van [het] Darwinisme [en] het weerlegt Darwinisme.

Als er bewijs voor het bestaan van Tetrapoden voor Tiktaalik worden aangetroffen, wordt er meteen [geprobeerd het te falsificeren]. Darwinisme is de waarheid en wordt bewaakt als de grootste intellectuele verworvenheid der gevallen mens. Niet voor niets zei [de] atheïst Richard Dawkins, dat Darwinisme het mogelijk maakte een “intellectually fullfilled atheist” te zijn.

Peter

Er zijn tussenvormen tussen de fyla, als Yunnanozoon, de Halkieriden, Saccorhytes, twijfelgevalen als Vetulicolia [en] beesten die in geen enkel modern fylum passen als de Chancelloriids. Het fossielenverslag laat afstamming onder verandering zien. Dat is ook duidelijk uit de chordaten uit het Cambrium. Ik weet niet welke chordaat je bedoelt, maar de chordaten van het Cambrium laten mooi de afstamming van de gewervelde dieren zien. Het artikel van Lucas over de ichnosporen in Polen is een zakelijk wetenschappelijk artikel.

Hetty Dolman

Beste heer Massar,
“Zou de teleurstelling van de geoloog in de kerk ook hierin kunnen liggen dat de geoloog uitgaat van andere geologisch historische vooronderstellingen? En met de juiste historische bril op zou de teleurstelling wel eens weggenomen kunnen worden!”

Een geoloog gaat uit van feiten. (…) Wie geoloog is of amateur geoloog kan precies voorspellen in welke laag welke fossielen gevonden kunnen worden. Als dat dan ook nog precies klopt moet wel aannemen dat de geologie over feiten beschikt. In elk beroep te wereld gaat men uit van kennis en werkt men daarmee. Dat is wat anders dan een ‘bril’.

Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *