Geloven in wetenschap?

by | jun 8, 2017 | Bijbel, Onderwijs, Theologie

Wij mensen zijn rationale wezens. We zijn altijd op zoek naar antwoorden en oplossingen. De wereld moet kloppen. Hoe kun je dan christen zijn en de Bijbel geloven in deze tijd van wetenschap?

Volgens de meeste wetenschappers is het heelal 13,8 miljard jaar geleden vanzelf ontstaan. 4,5 miljard jaar geleden ontstond de aarde. Het eerste leven is 3 miljard jaar oud, en toen begon de evolutie zijn werk te doen: leven werd steeds complexer en gevarieerder, tot het uitmondde in de eerste mensen, een paar miljoen jaar geleden. Die mensen gingen werktuigen gebruiken en in steden wonen.
In de Bijbel lees je een heel andere geschiedenis: God heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt. Op de zesde dag maakte Hij de mens. Alles was zeer goed. Tot de zondeval: de mens overtreedt Gods gebod en zo kwam de dood in de wereld. De mensheid werd steeds verdorvener, waardoor God Zich genoodzaakt voelde de wereld te oordelen met de zondvloed. Hierna werden de mensen verspreid over de aarde, dankzij de spraakverwarring bij de toren van Babel.

Wetenschap of geloof?

De eerste van de hierboven omschreven ontstaansmodellen wordt bestempeld als wetenschap, de tweede als geloof. Maar… wist je dat ze allebei even (on)wetenschappelijk zijn? Er waren geen wetenschappers aanwezig toen de aarde werd gevormd. En er waren geen wetenschappers om de zondeval te documenteren. Waarom heet de eerste dan toch wetenschap?

Grenzen van wetenschap

Het grondbeginsel van de wetenschap is dat alles een natuurlijke verklaring heeft (naturalisme). Anders valt het buiten het gebied van de wetenschap. Dat is logisch, want wetenschap gaat immers over de dingen die je kunt waarnemen en experimenten die je kunt herhalen. Iets bovennatuurlijks, zoals een engel of een van de wonderen van Jezus, kun je niet meten of herhalen. Dat betekent ook dat wetenschap beperkt is. Het naturalisme werkt prima bij de alledaagse wetenschap die smartphones bouwt, raketten de lucht in stuurt en bij de natuur- en scheikundeproeven die toch wel het hoogtepunt waren van de exacte vakken op school. Maar wanneer je over het verleden gaat praten, waar je geen proeven mee kunt doen en waar geen wetenschappers bij waren, moet je andere principes hanteren. Zoals getuigenverslagen.

Briefje uit de hemel

De wetenschap zit vast aan het naturalisme. Dat betekent dat, zelfs al komt er een briefje uit de hemel waarop God zegt dat Hij in zes dagen de wereld heeft geschapen, de wetenschap nog steeds moet zeggen dat het vanzelf is gebeurd. Dat briefje hebben we trouwens. Je kent het als de tien geboden. In Exodus 20:11 staat dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft. Een paar hoofdstukken verderop staat dat God dit met Zijn eigen vinger in de stenen tafelen heeft geschreven. Vlak vóór het gebod dat je geen vals getuigenis mag afleggen. De schepping komt niet alleen voor in Genesis, er zijn tal van Bijbelschrijvers die de schepping letterlijk nemen. En Jezus zelf doet dat ook! Bijvoorbeeld in het begin van Matteüs 19.

Schepping en/of evolutie

Je kunt de evolutietheorie niet met de Bijbel verenigen. Er zijn verschillende christenen die dat geprobeerd hebben, maar elke keer moet de Bijbel daarvoor zóver worden aangepast dat de kern van het christelijk geloof wordt aangetast: het lijden en sterven van Jezus. Dat zit zo: als de evolutietheorie klopt, dan waren er al miljoenen jaren van lijden en dood voor de mens er überhaupt was. Dat betekent dat de dood niet het gevolg is van de zondeval. En dan zou Jezus ook niet de gevolgen van de zondeval gedragen hebben aan het kruis; niet alleen de dood, maar ook naaktheid, bloedvergieten, en de doornenkroon verwijzen naar de zondeval. Met andere woorden, als evolutie klopt, is het Evangelie waardeloos.

Wat kies je?

Dit alles betekent, beste christen, dat je voor een keuze staat. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw, en misschien heb je die keuze al lang gemaakt. Voor de meeste christenen is dit geen keuze die over één nacht ijs gaat. Het is een zoektocht, een worsteling, en een avontuur. God zal je helpen in die zoektocht. Sterker nog, Hij moedigt je aan die zoektocht te ondernemen, door de woorden die Paulus bijna 2000 jaar geleden aan Timotheüs schreef: ‘Onderzoek alles, behoud het goede.’

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Digitale Zendeling. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!