Geloven zin of onzin, schepping of evolutie?

by | feb 5, 2021 | Onderwijs, Theologie

Come Together-jongerendienst Jeruzalemkerk CGK Groningen 17 januari 2021, ds. Wim-kees van Slooten.

De discussie Schepping of evolutie kan met name christenjongeren in verlegenheid brengen. Heeft de logisch en redelijk klinkende evolutietheorie toch betere papieren dan de scheppingsgeschiedenis van de Bijbel? En als dat zo is, is geloven in het bestaan van de christelijke God toch onzin? In deze preek probeert ds. Van Slooten kort, maar krachtig aan te tonen dat de evolutietheorie, ook op basis van redelijkheid en logica zeker geen betere papieren heeft dan het christelijke geloof in de Bijbel, integendeel. Zijn conclusie is dat geloven in God, de Vader als de almachtige Schepper van hemel en aarde meer dan zin heeft! Dat de dienst en de preek volop een persoonlijke uitnodiging daartoe voor jongeren, maar ook voor ouderen mag zijn.

Bekijk de preek hier: https://kerkdienstgemist.nl/stations/19/events/recording/161089740000019

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!