Genetische entropie en het evangelie

by | jul 6, 2022 | Evolutie van de mens

Biologische klokken zeggen: de aarde is jong!

genetische entropieSlecht nieuws! Het menselijk ras is veroordeeld. Dit blijkt duidelijk uit de Bijbel. Als je ooit het boek Openbaringen hebt gelezen en nagedacht hebt over wat er zal gebeuren als Christus terugkeert, dan weet je dat we hier maar een korte tijd zullen zijn. De klok tikt. Natuurlijk zijn we niet totaal verdoemd, omdat er voor de christenen een hemelse belofte wacht. Maar de uiteindelijke ondergang van de mens blijkt ook uit de wetenschap. Ons DNA pikt te veel mutaties op om tot in de oneindige toekomst te kunnen overleven. Dit heeft alles te maken met genetische entropie. Waarlijk, zonder Christus zijn onze dagen geteld.

Ik verkeer in een merkwaardige positie bij CMI. Enerzijds houd ik van mijn werk. Ik houd van de mensen met wie ik werk en van de geweldige mensen die ik ontmoet als ik reis om te spreken in de vele kerken die ik elk jaar bezoek. Het is een vreugde om het goede nieuws over de schepping en het evangelie te delen. Anderzijds heb ik als geneticus te maken met zeer moeilijke en soms trieste onderwerpen. Ik lees over genetische ziekten, van erfelijke blindheid tot de ziekte van Huntington. Ik zie regelmatig statistieken over geboorteafwijkingen en het syndroom van Down. Kortom, ik word voortdurend herinnerd aan de gevolgen van de vloek waarover we lezen in Genesis 3 en het verlangen van de mensheid naar verlossing.

Ons vervallend genoom

Als geneticus krijg ik te maken met een aantal zeer moeilijke en soms verdrietige onderwerpen.

Ik heb het voorrecht gehad om meer dan tien jaar nauw samen te mogen werken met de emeritus Cornell-professor dr. John Sanford. Hij was de eerste binnen onze gelederen die uitgebreid schreef over een onderwerp dat genetische entropie wordt genoemd. Dit is een gemakkelijk te begrijpen concept, maar de gevolgen zijn diepgaand. In de genetica kunnen we zien dat mutaties te vaak voorkomen. Mutaties zijn ’spelfouten’ in ons DNA die optreden wanneer onze cellen zich delen. Elk persoon heeft bij de geboorte misschien wel 100 splinternieuwe spelfouten in zijn genoom. De meeste van deze mutaties hebben maar een gering effect. Enerzijds heeft dit eraan bijgedragen dat het menselijk ras de afgelopen paar duizend jaar van ons bestaan overleefd heeft. Anderzijds is het alsof onze populatie langzaam wordt vergiftigd. Als er bij elke herdruk van een boek spelfouten bijkomen, hoeveel exemplaren kunnen er dan worden gemaakt voordat het boek totaal onbruikbaar is?

Als mutaties zeldzaam en ernstig waren, dan zou natuurlijke selectie ze misschien kunnen verwijderen. Een driepotige antilope op de vlaktes van Afrika zou bijvoorbeeld snel ‘verwijderd’ worden en zou zijn mutaties dus niet kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Maar een vierpotige antilope die slechts iets kleiner, langzamer, slechthorender enzovoort is, zal net zo goed overleven als andere antilopen. In feite zijn de meeste mutaties nauwelijks merkbaar, dus onzichtbaar voor natuurlijke selectie. Met andere woorden, er is geen natuurlijk mechanisme om ze te verwijderen. Dit is de essentie van genetische entropie, en voor het verschijnsel is een solide theoretische, wiskundige en experimentele onderbouwing.

De genetische klokken tellen af

Het is duidelijk dat complexe organismen zoals antilopen en mensen niet nog miljoenen jaren kunnen blijven bestaan. Maar dat betekent ook dat onze soort niet miljoenen jaren oud kan zijn. Origineel en eerlijk creationistisch onderzoek heeft een belangrijke pijler van de evolutietheorie gefalsifieerd – het idee dat soorten evolueren of ‘verbeteren’ over lange tijdsperioden. Je zou kunnen zeggen dat alle organismen ‘devolueren!’

Genetische entropie heeft echter ook een positieve kant. Wanneer we de theorie toepassen op dodelijke virale infecties zoals influenza, zien we dat mutaties die zich ophopen in de viruspopulatie soms kunnen leiden tot een vermindering van de werkzaamheid of zelfs tot uiteindelijk uitsterven. Ik hoop en bid dat hetzelfde met SARS-CoV-2 zal gebeuren, maar alleen de tijd zal het leren.

Er is geen hoop voor de mens ras zonder Christus.

Dit is bijzonder onderzoek en geweldig om te gebruiken bij verkondiging van de Boodschap, en we zouden dat niet kunnen doen zonder u. Uw steun stelt ons in staat om in wetenschapsgebieden bezig te zijn die de evolutionisten laten liggen. Sterker nog, juist zulke evangelie gerelateerde kwesties staan centraal in ons werk. Er is geen hoop voor het menselijk ras zonder Christus. Dit is echte wetenschap en dit is een boodschap die iedereen moet horen.

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van https://creation.com/genetic-entropy-gospel. Gepubliceerd op 6 april 2021, eerder gepubliceerd in een CMI nieuwsbrief op september 2020.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!