Een vakgroep voor allerlei onderwerpen uit de aardwetenschappen. Het beslaat ook deelterreinen als paleontologie, paleoantropologie en planetologie. Binnen deze groep wordt de informele contactgroep rond de aardwetenschappen voortgezet. Hierin worden bestaande modellen bediscussieerd en nieuwe modellen uitgedacht.

Algemene tags

zie logos.nl/inleiding

Groepspecifieke tags

Voorlopig worden gebruikt:
{catastrofisme}
{coconino}
{cpt}
{dendrochronologie}
{geofysica}
{geologische range}
{ijstijden}
{media}
{morrison}
{ontmoeting}
{ooparts}
{precambrrium}
{publicaties}
{scheppingsweek}
{stasis}
{submodellen}
{varven}
{windkanters}
{zout}