GeoWeek en Stef Heerema

by | jun 14, 2019 | Geologie, Nieuws

Wij betreuren het dat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) op www.geoweek.nl verklaart dat het de bijdrage van Stef Heerema niet langer ondersteunt (Reformatorisch Dagblad van 7 juni jl.).

Natuurkundige Stef Heerema doet sinds 2006 onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijdverschijnselen. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Ook is hij bestuurslid van Logos Instituut.

In de GeoWeek was eerst sprake van een lezing door Stef Heerema over het ontstaan van zoutlagen in onder andere de Nederlandse ondergrond. Zijn model is anders dan het gangbare indampingsmodel dat nu gebruikt wordt om het ontstaan van de zoutlagen te verklaren. Volgens hem zijn de zoutlagen ontstaan door pure zoutmagma’s. Hij publiceerde in Factum, Journal of Creation, Grondboor & Hamer en in Weet.

Uit de KNAG-beslissing concluderen wij dat slechts één visie op het ontstaan van de wereld lijkt te worden voorgeschreven. Andere (Bijbelse) visies worden buitengesloten. Echter, goed onderwijs leert leerlingen kritisch na te denken en keuzes te maken. Juist door het onderwijzen van alternatieven kunnen leerlingen kiezen. En goede wetenschap staat open voor kritische evaluatie.

Al vaker werd een wetenschapper buitengesloten door nagenoeg de hele gangbare geologie. Bijvoorbeeld Alfred Wegener, met zijn theorie over de verschuiving van de aardplaten. Dat zou ook onzin zijn, maar rond 1960 ging de hele geologische gemeenschap om. Hetzelfde zagen we de laatste decennia bij catastrofale interpretaties. Ook deze werden eerst terzijde geschoven, maar nu mogen ze weer. Stef Heerema blijft van harte welkom op onze school.

Evangelische school de Passie, Utrecht. Geerten Krijger, vakgr. aardrijkskunde.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Krijger, G., 2019, GEOweek en Stef Heerema, Reformatorisch Dagblad 49 (62): 18-19.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!