Gert-Jan van Heugten blijft geloven in jonge aarde: “Anders kunnen we de Bijbel niet meer vertrouwen”

by | okt 17, 2019 | Apologetiek, Geologie, Radiometrische datering

Bij het televisieprogramma ‘Andries en de wetenschappers’ vertelde de Amerikaanse klimaatwetenschapper Katharina Hayhoe hoe ze haar geloof met de wetenschap combineerde. Ze stelde daarin onder andere dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat de aarde slechts 6000 jaar bestaat en dat kerken hierover liegen tegen jongeren. Gert-Jan van Heugten, auteur van ‘Hoe zit het met de ouderdom van de aarde?’ is het daar echter niet mee eens. Hij reageert tegenover CIP.nl.

“Ze kent de argumenten van een jonge aarde nauwelijks”, is de eerste reactie van Van Heugten op Katharina Hayhoe. “Dat concludeer ik aan de hand van de uitspraken die ze doet over de dinovoetsporen. Het is overigens niet zo dat dit argument helemaal geen hout snijdt. Ik noem het ook in mijn boek. Maar het is niet het belangrijkste argument. Er zijn grote creationistische organisaties die dat argument bewust niet gebruiken als bewijsmateriaal. Dat Hayhoe het noemt is eigenlijk een soort van stropop opwerpen. Ze pakt iets dat helemaal niet geleerd wordt en haalt dat dan vervolgens onderuit.”

Bijbelse bril

Volgens de auteur is er een groot verschil tussen de manier waarop hij en Hayhoe naar de wetenschap kijken. “Zij lijkt de wetenschap als de waarheid te zien. Wat er uit die wetenschappelijke gegevens komt rollen, is voor haar simpelweg hoe het is. Ze is zich er schijnbaar niet van bewust dat al die wetenschappelijke gegevens worden geïnterpreteerd met een wereldbeeld of een bril die er bij voorbaat van uitgaat dat er geen God is. Vervolgens combineert ze al die ‘wetenschappelijke gegevens’ die van dit standpunt uitgaan combineren met het Bijbelse/christelijke standpunt dat er wel een God is. Dan raak je vanzelf in de knoop. Je moet de Bijbel niet herinterpreteren aan de hand van wetenschappelijke gegevens, je moet de wetenschap herinterpreteren aan de hand van de Bijbel.”

Dateringsmethodes

Van Heugten vertelt over tal van dateringsmethodes die te gebruiken zijn. “Er zijn er een paar die in de richting van miljoenen of miljarden jaren wijzen. Het overgrote merendeel van de dateringsmethodes geeft echter juist een maximale ouderdom van de aarde aan die veel lager ligt dan de 4,5 miljard jaar die de wetenschap zegt. Een voorbeeld hiervan is het aardmagnetisch veld. Dat wordt steeds zwakker. Dat zwakker worden betekent automatisch ook dat het naar het verleden toe sterker was. Een magnetisch veld wordt volgens de gangbare theorie opgewekt doordat er een metaalmassa binnen in de aarde ronddraait. Hoe sterker het magnetisch veld, hoe harder dit ronddraait en hoe meer ronddraaien, hoe meer wrijvingswarmte er wordt opgewekt. Je kunt naar aanleiding hiervan terugrekenen en dan kom je er op uit dat de aarde zo’n 20.000 jaar geleden een volledig gesmolten bal zou moeten zijn. Dat zou volgens deze methode dus de maximale ouderdom zijn, terwijl jonger natuurlijk wel prima kan.”

Toch gaat het grootste gedeelte van de wetenschap van andere dateringsmethodes uit. Waarom is dat dan eigenlijk? “Ik denk dat voor het overgrote merendeel van de wetenschappers geldt dat ze geen alternatief aangeboden krijgen”, reageert Gert-Jan. “Het naturalistische (er is geen God, red.) wereldbeeld is het enige dat wordt onderwezen op hogescholen en universiteiten. Men gaat er al bijvoorbaat van uit dat er geen God is. Dat is het enige standpunt van waaruit wetenschap wordt bedreven. Als je nooit te horen krijgt dat er wel degelijk argumenten voor de andere kant van het verhaal zijn, ga je jezelf daar natuurlijk ook niet in verdiepen.”

Historische wetenschap

Hayhoe stelde dat het bij wetenschap vooral gaat om wat je kunt meten en zien in dit universum en dat God buiten dit universum staat. Van Heugten is het daar gedeeltelijk mee eens. “Het klopt dat wetenschap is wat je kunt zien en meten. Maar dat geldt eigenlijk alleen voor experimentele wetenschap zoals natuurkunde en scheikunde. Bij historische wetenschap, zoals geologie en paleontologie, bestudeer je iets in het heden wat je iets over het verleden vertelt. Dan moet je altijd aannames doen omdat je er zelf in het verleden niet bij was. In die zin zijn die historische wetenschappen eigenlijk niet het soort wetenschap dat zij beschrijft met meten en weten. Je kunt het vergelijken met een puzzel. Je hebt allemaal verschillende puzzelstukjes, maar je hebt niet het voorbeeldplaatje dat normaal gesproken op de doos staat. De wetenschap kiest altijd het plaatje van het naturalisme. Maar je kunt met dezelfde puzzelstukjes ook het plaatje van het christendom, dat er wél een God is, maken. Dan passen de puzzelstukjes zelfs veel beter.”

Leegloop

Overigens vindt de auteur ook dat er binnen het christelijk onderwijs en de kerk te weinig aandacht is voor apologetiek, het rationeel verdedigen van geloof. “Daardoor laten jongeren zich in het seculiere onderwijs makkelijk overtuigen door datgene dat gepresenteerd wordt als bewijsmateriaal. Ze hebben niet geleerd dat er wel degelijk gedegen argumenten en feiten zijn die bij het christelijk geloof passen. Er is veel te veel onwetendheid. Ik moet in dat kader ook denken aan een Bijbeltekst uit Hosea 4:6: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’. Je ziet dat gewoon gebeuren. De kerken lopen leeg.”

Wanneer Van Heugten de vraag gesteld wordt of dit onderwerp een hoofdzaak of een bijzaak in zijn geloof is, hoeft hij niet lang na te denken. “Het is sowieso geen bijzaak voor mij. Aan de andere kant: het is ook niet zo dat ik geloof in een jonge aarde. Ik geloof eerst en vooral in Jezus. Maar het concept van een jonge aarde ligt daar wel aan ten grondslag. Als de aarde niet in de orde van 6000 jaar oud, maar in de orde van miljoenen of miljarden jaren oud is, betekent dat dat we de Bijbel niet meer kunnen vertrouwen. God heeft in de Bijbel meerdere keren gezegd dat Hij de wereld in zes dagen heeft geschapen. Het staat zelfs in de Tien Geboden. En in diezelfde Tien Geboden staat ook dat je geen vals getuigenis af mag leggen. Als blijkt dat de aarde wel miljoenen of miljarden jaren oud is, betekent dat dus dat deze God, als Hij al zou bestaan, niet de God van de Bijbel is. We kunnen dan de Bijbel dan ook niet meer gebruiken om iets over God te leren. Maar omdat de ouderdom van de aarde een historische wetenschap is, kun je nooit met 100% zekerheid aantonen hoe oud de aarde precies is. Het is hoe dan ook een kwestie van geloof.”

Het is volgens Van Heugten dan ook ontzettend belangrijk om hier standvastig in te zijn. “We hoeven ons als christenen helemaal niet aan te passen aan de wereld. Door het christendom met de evolutietheorie te vermengen, krijg je eigenlijk een soort zelfgemaakt geloof. Dat is vergelijkbaar met de situatie in het Oude Testament waarbij de Israëlieten God wilden volgen, maar tegelijkertijd ook andere goden dienden. Dan krijg je een soort mengeling, een eigen geloofje. Ieder krijgt zijn eigen waarheid en het fundament onder het christelijk geloof zal langzaam maar zeker afbrokkelen. Dat is een zeer zorgwekkende trend. Een collega van mij heeft hier een tijd terug onderzoeksgegevens over gepubliceerd. Hieruit bleek dat juist de kerken die de historische lezing van Genesis loslaten, ook tal van andere vrijzinnigheden toelaten en dat juist daar met name de jongeren op een gegeven moment wegblijven.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!