De getuige van vreselijke misdaden en een grote Liefde

by | jan 10, 2018 | Apologetiek, Onderwijs, Recensie

“Snakkend naar lucht en kronkelend van pijn betastte Marwan de wond. Zijn linkerhand zat onder het bloed. Hij kroop weg om dekking te zoeken en probeerde een uitstulping in de rotswand te bereiken, niet ver bij hem vandaan. Maar achter zich hoorde hij mannen tegen de rotswand op klimmen…”

De Getuige

Bij Grace Publishing House verscheen een zeer spannende thriller met als titel De Getuige. Het gaat over een man van een beveiligingsbedrijf, een moordzaak en een spannende achtervolging. Marwan Accad, de mede-eigenaar van een beveiligingsbedrijf, wordt ingehuurd om een rijke miljonair te beschermen en te helpen bij het oplossen van de moordzaak op zijn dochter en de mysterieuze verdwijning van zijn vrouw. Al vroeg in het boek neemt het verhaal van oplossen en beveiligen een wending doordat ook de miljonair wreed om het leven wordt gebracht. Marwan wordt verdacht van de moord en moet noodgedwongen vluchten. Maar is hij het werkelijk die achter deze brute daad zit? Een spannende achtervolgingsverhaal volgt. Pas in de laatste hoofdstukken van het boek wordt opgehelderd wie er achter deze afschuwelijke zaak zit…

Boos op God?

Marwan, de hoofdpersoon, heeft veel mee gemaakt. Zijn ouders zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. Zijn vriendin heeft zijn huwelijksaanzoek in de wind geslagen. Daarom is Marwan boos op God. De auteur schrijft: “Marwan was helemaal niet in de stemming om God te bedanken. Hij was al jaren boos op God. Zijn gebeden stelden niets voor. Elke dag leken ze te verdampen als de ochtenddauw. Hij worstelde met vagen waarop hij nooit antwoord had gekregen. Hij had wonden die nooit waren geheeld. Hij had iedereen verloren van wie hij ooit had gehouden, behalve Ramy.” Toch vergeet God hem in het verhaal niet…

Apologetische argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel

De Getuige is niet alleen een spannende thriller, het bevat ook apologetische argumenten voor het bestaan van God, het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en de historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. In het boek komt namelijk ook een Jordaans predikant voor. Hij gaat in gesprek met Marwan. Bijvoorbeeld over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. Marwan vraagt aan de predikant het volgende: “Maar het Nieuwe Testament is toch pas lange tijd nadat Jezus op aarde had geleefd geschreven?” De predikant antwoordt: “Het tegendeel is waar. Sommige sceptici hebben beweerd dat de boeken van het Nieuwe Testament honderden jaren na Christus zijn geschreven. Maar in feite zijn ze allemaal veel eerder geschreven, binnen enkele decennia na Jezus’ dood en opstanding. Archeologen hebben ontdekt dat de vier evangeliën zijn geschreven tussen 50 en 66 na het begin van onze jaartelling.” Dat betekent dat de evangeliën zijn geschreven tijdens het leven van degenen die de gebeurtenissen zelf hadden meegemaakt. De predikant: “En dat garandeert de accuraatheid van wat er is geschreven. Anders zouden de getuigen zich wel hebben gemeld om de geschriften tegen te spreken. Ze zouden het niet zomaar over hun kant hebben laten gaan. Petrus die vertelde over de wonderen van Jezus, zei tegen zijn toehoorders dat het aan hén door wonderen en tekenen was bewezen door God…” Marwan komt erachter dat er geen solide basis bestaat om het de geschriften van het Nieuwe Testament te dateren ná 80 n. Chr.

Aanrader

Voor mensen die van spanning houden, maar ook een apologetische boodschap willen meekrijgen is dit boek een aanrader. Het laat naast een spannend verhaal zien dat er argumenten zijn voor een historische Jezus en de betrouwbaarheid van de ooggetuigenverslagen (de Evangeliën). Daarnaast daagt het uit om meer te weten te komen over de noodzaak van het sterven van de Heere Jezus Christus. Waarom moest hij sterven en ook weer opstaan uit de dood? Om slechte en zondige mensen zalig te maken van hun zonden en ze een recht te geven op het eeuwige leven.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!