Genesis, wat moet je daar nu mee? Een pratende slang in het paradijs, een wereldwijde overstroming en een toren van Babel die tot in de hemel reikte, kun je dat nog wel geloven? De meeste wetenschappers gaan immers uit van een hele oude aarde en een evolutieproces. Documentairemaker Del Tackett reisde stad en land af om antwoord te vinden op die éne vraag: is Genesis geschiedenis?

Het eerste boek van de Bijbel ligt behoorlijk onder vuur. Genesis zou een verzameling Midden-Oosterse mythen en legenden zijn, waaruit je vooral kunt opmaken dát God de wereld heeft gemaakt, maar niet hóé Hij dat deed. Voor het ‘hoe’ moet je je toch echt tot de wetenschap wenden, vinden veel mensen vandaag de dag.

Is Genesis geschiedenis?

Wetenschap?

Veertien miljard jaar geleden ontstond het heelal. Vierenhalf miljard jaar geleden de aarde. Daarop ontstond leven, dat zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkelde tot de verschillende dieren, planten en natuurlijk mensen die je tegenwoordig ziet. Dat geloven alle wetenschappers, toch? Niet helemaal. Del Tackett interviewt een aantal topwetenschappers, experts in hun eigen vakgebied, die grote problemen hebben met de ‘wetenschappelijke’ ontstaansgeschiedenis.

Grand Canyon

Volgens de gangbare wetenschap is de Amerikaanse Grand Canyon in de loop van miljoenen jaren uitgesleten door de Coloradorivier. Geoloog Steve Austin heeft daar zo z’n twijfels bij. ‘Volgens de gangbare uitleg heeft de zee zeventien keer het continent overspoeld. Zo zijn de lagen van de Grand Canyon ontstaan. Daar zaten dan steeds miljoenen jaren tussen.’ Als je de lagen bekijkt zijn ze netjes vlak. Dat is bijzonder, vindt Austin. ‘Je ziet geen sporen van het verstrijken van de tijd.’ Er zijn wel sporen van een wereldwijde overstroming, precies zoals volgens de Bijbel plaatsvond in de tijd van Noach.

Zoektocht

Tacketts zoektocht leidt hem langs dino-opgravingen, onder de zeespiegel en zelfs voorbij de sterren. Het vraagstuk ‘schepping of evolutie’ raakt immers allerlei vakgebieden. Stammen alle dieren af van één gezamenlijke voorouder, of waren er verschillende vooroudersoorten? Wat zegt de Bijbeltekst er zelf over? En, niet in de laatste plaats: wat is de waarde van Genesis voor onze cultuur?

Must see

De kracht van Is Genesis geschiedenis? is dat deze vragen op een toegankelijke manier worden beantwoord. De geïnterviewde experts leggen helder en stap voor stap uit hoe ze tot hun conclusies komen. Omdat de dvd is ingedeeld in afzonderlijke hoofdstukken is deze ook bijzonder geschikt om bij (jongeren)kringen te gebruiken. Deze dvd is een must see voor iedereen die bij zijn of haar eigen zoektocht aanloopt tegen dezelfde vraag: is Genesis geschiedenis?

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Xtra. De volledige bronvermelding luidt: 2017, Gevecht om de oorsprong. Is Genesis geschiedenis?, Xtra 7: 8-9.