Gevolgen voor de moraal

by | jul 18, 2016 | Onderwijs, Recensie

Wil je in kort bestek weten wat je aan moet met al die verwarrende meningen over de schepping die afwijken van de Schrift? Lees dan deze brochure. Je vindt eenvoudige, maar wel bijbels/ theologisch en filosofisch verantwoorde argumenten voor een Bijbelse mening over de schepping, waarbij Genesis 1 letterlijk wordt genomen.

Is_genesis_geschiedenis

“Wil je in kort bestek weten wat je aan moet met al die verwarrende meningen over de schepping die afwijken van de Schrift? Lees dan deze brochure. Je vindt eenvoudige, maar wel bijbels/ theologisch en filosofisch verantwoorde argumenten voor een Bijbelse mening over de schepping”

Wat komt er aan de orde?

Dat jezus zó over Genesis sprak, dat duidelijk blijkt dat hij de beschrijving van Genesis 1 tot en met 3 letterlijk nam. Dat andere bijbelschrijvers ook zo over schepping en zondeval en zondvloed hebben gedacht. Dat het loslaten van een letterlijke opvatting van de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel zeer ernstige gevolgen heeft voor de verkondiging van en het geloof in het evangelie van Jezus Christus.

Verder wordt duidelijk gemaakt dat het aanhangen van de evolutieleer na kortere of langere tijd moet leiden tot een hitler-moraal. U weet immers
wat een geliefkoosde term uit het nazisme was: ‘der Übermensch’. Dit ene woord is genoeg om te beseffen waar uiteindelijk de evolutietheorie toe leidt, die immers zegt: dát ras of díe soort overleeft (en verdient het ook te overleven) die het best geschikt is (survival of the fittest = overleving van de geschiktste). Dat niet iedere evolutionist consequent is, is Gods goedheid, maar logisch moet de evolutietheorie leiden tot het afmaken van kinderen met het syndroom van down et cetera, zoals de joden door het nationaal-socialisme werden uitgeroeid omdat zij een inferieur ras zouden zijn…

Kortom, een boekje dat voor ouderen en vooral jongeren erg lezenswaardig is; niet het minst om de vele verwijzingen naar websites met uitgebreide informatie.

Dit boekje is hier in onze webshop te koop.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Pieters, W., 2010, Gevolgen voor de moraal. Recensie Is Genesis geschiedenis, Weet 2: 7.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!