God aan het Woord over de schepping!

by | apr 20, 2016 | Nieuws

De studiedag wordt verzorgd door de werkgroep WeesAlert. Spreker is Kees Fieggen. Kees Fieggen is docent biologie en natuurwetenschappen en schreef ook (mee) aan lesmethodes. Verder werkt hij mee aan bijbelstudieconferenties, schrijft voor een bijbelstudietijdschrift en geeft bijbellezingen over diverse onderwerpen (waaronder over Bijbel en wetenschap). Hij schreef een commentaar over het bijbelboek Hebreeën en is o.a. bezig met een boek over Schepping en evolutie in Bijbels licht.

Kees Fieggen zal op de studiedag de volgende subthema’s zal bespreken:
1. Hij sprak en het was er: over hoe Gods Woord spreekt over de schepping in OT en NT, waarom dat een betrouwbare bron is en wat de relatie is met de Here Jezus.
2. Niet bang voor de wetenschap (in de voetsporen van Kepler): over wat de wetenschap ons wel en niet vertellen kan, maar ook dat er veel aanwijzingen zijn voor een jonge en geschapen aarde en hoe we tot verwondering en aanbidding kunnen komen.
3. Het zuchten van de schepping en de strijd om het bestaan: over het ontstaan van ziekte en dood, vanuit de Bijbel en vanuit de wetenschap, over het oordeel (waaronder de zondvloed) en het verlangen naar een nieuwe schepping.

Voor contact met de organisatie zie deze link.

Gegevens

Studiedag: 28 mei 2016
Thema: God aan het Woord over de schepping!
Spreker: Kees Fieggen
Locatie: EBG De Bron, Kerkstraat 19, 3400 Landen

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!