God schiep de hemel en de aarde in zes dagen

by | jul 26, 2016 | 03. Theologie, Onderwijs, Recensie

In de Canadese Gereformeerde Kerken (Canadian Reformed Churches) zijn de laatste jaren zorgen ontstaan door uitlatingen van verschillende academici die pleiten voor een opener houding ten aanzien van de schepping en haar relatie tot de evolutie. Voorafgaand aan deze ontwikkeling werden van officiële zijde al zorgen geuit over het openstaan van de United Reformed Churches voor de kadertheorie, zoals die door Meredith Kline en anderen wordt verdedigd. De uitleg van Genesis staat zonder twijfel binnen onze en andere kerken in het centrum van de aandacht. Daarom mogen we dankbaar zijn wanneer trouwe predikanten met studiezin de pen opnemen en deze onderwerpen bespreken en zo betrouwbare leiding geven.

in-six-day.bredenhof

“In zijn boek, geschreven in onberispelijk Engels, gaat Bédard in op de zorgwekkende trend om alles te tolereren behalve een eenvoudig lezen van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Hij gaat met name in op de kadertheorie.”

De naam van Paulin Bédard zal veel Canadees Gereformeerde lezers bekend in de oren klinken, omdat zo velen van ons zijn missionaire inspanningen in Quebec ondersteunen. Ds. Bédard is predikant van de Gereformeerde Kerk van Quebec (L’Eglise Réformée du Québec) en woont en werkt in St-Georges de Beauce. Hij wordt in zijn werk bijgestaan door de Owen Sound Canadian Reformed Church en veel andere CanRCs in het hele land.

In zijn boek, geschreven in onberispelijk Engels, gaat Bédard in op de zorgwekkende trend om alles te tolereren behalve een eenvoudig lezen van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Hij gaat met name in op de kadertheorie. Voor de nieuwkomers in deze discussie: de kadertheorie wil de eerste hoofdstukken van Genesis zien als een theologische verklaring met een bepaalde literaire structuur. Deze structuur was niet bedoeld om de tekst literair-historisch te nemen, ook al zouden er wel wat historische elementen in kunnen zitten. Vooral deze opvatting wordt door Bédard kritisch onder de loep genomen. Hij geeft echter ook aandacht aan andere metaforische interpretaties die op vergelijkbare wijze als bij de kadertheorie tot stand zijn gekomen.

De schrijver besteedt het eerste deel van zijn boek aan het beantwoorden van kritiek op de traditionele, literair-historische opvatting van Genesis 1 en 2. In het tweede deel laat hij zien hoe en waarom de kadertheorie problematisch is. Hij sluit af met een krachtig gedeelte waarin hij uitlegt waarom deze nieuwere interpretatie als gevaarlijk moet worden beschouwd en als iets wat niet getolereerd mag worden.

Het is nodig dat In Six Days God Created in handen van zo veel mogelijk mensen komt. Dit is een krachtig en goed beargumenteerd boek over een actueel onderwerp. De auteur baseert zijn argumenten uitsluitend op Gods Woord en gebruikt Bijbelse en beproefde interpretatiemethodes. Een boek als dit moet af en toe wat dieper ingaan op de meer theoretische kant van sommige zaken, maar ik denk dat de meeste volwassen lezers de punten die de schrijver maakt kunnen volgen. Terwijl het boek blijk geeft zorgvuldig om te gaan met wetenschappelijke gegevens, is toch de hoofdzaak duidelijk: wij moeten gewoon nederig aanvaarden wat de Bijbel eenvoudig en duidelijk leert over onze ontstaansgeschiedenis. Die nederigheid en helderheid is voor mij aanleiding u dit boek sterk aan te bevelen. Schaf het aan voor thuis, voor uw school en voor uw kerkbibliotheek.

In Six Days God Created kan hier worden gekocht en bij veel andere online verkoopadressen.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen. Het originele artikel is hier op het blog van de auteur te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!