“Gods geschapen tuin”

by | okt 4, 2016 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“De schepping is een tuin, een tuin van God en Gods stem is te horen in de wind. Dit beeld vloekt met een evolutiebeeld van een toevallige jungle. Ik ga uit van en gewilde tuin, een christelijk wereldbeeld.”

Deze woorden werden uitgesproken door dr. Mackay op een symposium over Natuur & Techniek. Onze medewerker was daar aanwezig om in de foyer ook wat te vertellen over Logos Instituut en te laten ziet wat wij doen. Op dit symposium werd een prachtig boekje gepresenteerd met daarin handige lessen die te geven zijn rondom het thema Natuur & Techniek vanuit de gedachte dat deze schepping ‘een gewilde tuin is en geen toevallige jungle’. Komende maand willen wij een recensie plaatsen op onze website.

greenfinch-818185_1280

Wij zijn heel dankbaar met dergelijke initiatieven en ondersteunen het van harte dat niet het materialistische wereldbeeld maar het christelijke wereldbeeld wordt uitgedragen in de lessen. Niet alleen in ons levensbeschouwelijk onderwijs maar ook bij natuur en techniek. Omdat dit niet een materialistische werkelijkheid is maar Gods werkelijkheid. Het creationistische geloof wordt tegenwoordig door de Raad van Europa afgedaan als gevaarlijk. Maar juist het materialistische en naturalistische wereldbeeld strijdt tegen onze intuïtie, wat door sommige theologen op basis van Romeinen 1 ook wel geduid wordt als de ingeschapen Godskennis. Zelfs atheïstische denkers (zoals Dawkins) erkennen dat wij een aangeboren neiging hebben om creationist te zijn en dat naturalisme niet aansluit bij onze intuïtie. Vooral kinderen hebben de neiging om aan alles een bedoeling toe te schrijven. En ook naturalistische wetenschappers kunnen dat doelgericht denken nauwelijks onderdrukken. Daarmee komt de vraag op wat gevaarlijker voor de kinderen zou zijn, creationistisch of naturalistisch onderwijs? Als dit Gods werkelijkheid is, is het doelgericht denken logisch. De wereld heeft dan een doel en is met een intentie geschapen. Daarom ondersteunt Logos Instituut komende maand (15 oktober) ook een congres wat georganiseerd wordt door oorsprong.info te Opheusden. Daarom gaat Logos Instituut ook naar diverse bijeenkomsten toe en bezoeken wij musea om de vondsten en gedachten te plaatsen in creationistisch perspectief.

Dit alles is niet mogelijk zonder uw steun. Wij zijn erg dankbaar dat u betrokken bent bij het werk van Logos Instituut. Dat u ons draagt in uw gebeden en dat u ook in financieel opzicht aan ons denkt. Want, en dat is mogelijk overbodig te zeggen, aan dergelijke bezoeken, samenstellen van materialen en het uitwerken van plannen zijn uiteraard kosten verbonden. Wilt u ook aan ons denken in het komende seizoen zowel in uw gebeden als in uw gaven? Wilt u anderen op het bestaan van Logos Instituut wijzen? U kunt ons ook uitnodigen op gemeenteavonden, in de klassen en op Bijbelscholen. Deze maand zijn wij bijvoorbeeld uitgenodigd om op een Bijbelschool lessen te verzorgen rondom het thema schepping-of-evolutie, vorige maand mochten wij op een VO-school uitleggen wat Logos Instituut doet en waarom apologetiek belangrijk is. Komende maand hoopt onze medewerker naar Engeland te gaan om daar contact te zoeken met onze Engelse creationistische broeders op een congres over geloof-en-wetenschap. Wij weten ons gedragen in uw gebeden en mocht u ons nog niet ondersteunen maar dat wel graag willen, onze collectekaart is hier te downloaden. Wist u dat u ons al kunt ondersteunen met 2,50 per maand?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!