Gods Woord is betrouwbaar

by | dec 22, 2015 | 01. Bijbeluitleg

Christenen putten hun kracht uit Gods Woord. De Bijbel vormt dé Basis van het Christelijke geloof. Zal in de toekomst de manier van omgang met de Bijbel hét belangrijkste verschil onder christenen worden? Dit is precies de reden dat we het initiatief hebben genomen tot de oprichting van Logos Instituut.

bijbel_met_bril

“Veel mensen hebben vragen over die betrouwbaarheid van de Bijbel. Opvoeders en docenten willen in de opvoeding en het onderwijs graag helpen om op een goede manier antwoorden te zoeken én te vinden. Zodat onze jongeren weten dat God betrouwbaar is en Zich laat vinden. En zij ook hun leven zullen toevertrouwen aan God de Schepper en volledig voor Hem zullen leven.”

Veel mensen hebben vragen over die betrouwbaarheid van de Bijbel. Opvoeders en docenten willen in de opvoeding en het onderwijs graag helpen om op een goede manier antwoorden te zoeken én te vinden. Zodat onze jongeren weten dat God betrouwbaar is en Zich laat vinden. En zij ook hun leven zullen toevertrouwen aan God de Schepper en volledig voor Hem zullen leven.

In de mens ligt de drang om te twijfelen al vanaf moment dat de duivel aan Eva vroeg: “Heeft God werkelijk gezegd dat…?” Op veel fronten wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de Bijbel, maar nog het meest wanneer het gaat om de geschiedenis van de schepping van hemel en aarde zoals beschreven staat in Genesis. Zelfs veel christenen trekken deze geschiedenis in twijfel. Zij hechten meer waarde aan de idee dat het leven op aarde inclusief de mens ontstaan is door een geleidelijk proces van evolutie dat zonde, dood en miljoenen jaren van ellende insluit.

Sommige christenen vinden dergelijke compromissen met de Schrift onvermijdelijk omdat de wetenschap nu eenmaal zou hebben aangetoond dat evolutie een feit is. Logos Instituut wil duidelijk maken dat het niet nodig is om de evolutietheorie als een vaststaand uitgangspunt te zien, dat het ook mogelijk is om wetenschap te bedrijven op hoogwaardig niveau zonder mee te lopen met de grote massa en dat er wel degelijk alternatieve zienswijzen zijn die het verstand geen geweld aan doen. Dit alles vanuit het startpunt dat God betrouwbaar is in al zijn handelen en spreken.

Wat zijn onze plannen?

Op onze website verschijnt elke dag een nieuw artikel. Een veelheid aan sprekers is beschikbaar voor lezingen en studiemiddagen. Er zijn boeken en Dvd’s beschikbaar voor de juiste doelgroepen.

Wilt u ook deel uitmaken van Logos Instituut? Dat kan op verschillende manieren:
• Bidden dat God het Logos Instituut tot zegen wil stellen en dat mensen op verantwoordelijke posities de juiste beslissingen zullen nemen.
• Geven van hetgeen God u op het hart legt. Voor het opzetten en in stand houden van Logos Instituut zijn financiële middelen nodig.
• Meewerken op het terrein waarop u kennis en ervaring hebt.

De nieuwsbrief is hier te bekijken.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!