Hebben Felsenstein en Lynch een punt?

by | jun 15, 2018 | Genetica, Onderwijs

Evolutiebioloog dr. Jente Ottenburghs reageerde via Twitter op een onlangs gepubliceerd artikel van dr. Wim de Jong. Ottenburghs verwees in zijn tweet naar een artikel op de website ‘Theskepticalzone’. Dr. De Jong reageert kort hieronder.

Joe Felsenstein and Michael Lynch kritiseren op de website Theskepticalzone.com het zeer gedegen paper van Basener en Sanford. Om de wetenschap verder te brengen, zouden zij hun kritiek zorgvuldig moeten beargumenteren en onderbouwen, bij voorkeur met eigen simulaties, in een wetenschappelijk artikel. Wanneer hun kritiek hout snijdt, dan zal het gepubliceerd worden, bijvoorbeeld in het Journal of Mathematical Biology. Vervolgens kunnen Basener en Sanford op die kritiek weer reageren, en boekt de wetenschap voortgang. De basisgedachte achter de theorie dat microben zich door mutatie en selectie kunnen ontwikkelen tot mensen, is dat nadelige mutaties snel weer verdwijnen uit de genenpool en alleen de gunstige mutaties behouden blijven. Deze basisgedachte wordt echter tegengesproken door empirische gegevens. Dat blijft een onoverkomelijk probleem bij het maken van een publiceerbaar wetenschappelijk tegenartikel.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!