Heeft David wel echt bestaan?

by | mei 10, 2024 | Archeologie, Geschiedenis, Historische wetenschappen

Wat zegt de archeologie?

Bij archeologische opgravingen in Israël komt doorgaans weinig geschreven informatie uit de grond. Lange tijd was er (buiten de Bijbel) zelfs geen enkele tekst waarin koning David werd genoemd. Kritische geleerden beweerden daarom dat David ‘dus’ niet heeft bestaan. Deze grote koning zou anders toch wel sporen hebben nagelaten? Maar… ze waren te vroeg met hun kritiek.

inscriptie huis van David

De in Tel Dan gevonden inscriptie, met de woorden ‘Huis van David’ (in Vroeg-Aramees schrift) gemarkeerd.

Op 21 juli 1993 vonden archeologen bij opgravingen in Tel Dan, een ruïneheuvel in het noorden van Israël, aan de voet van de berg Hermon, een deel van een inscriptie. De tekst is geschreven in het Vroeg-Aramees. In juni 1994 werden nog twee kleinere, aan elkaar passende fragmenten gevonden. Het was duidelijk: deze drie stukken basalt hoorden bij elkaar. En de inscriptie verwees naar koning David. Op het eerst gevonden fragment staan de woorden ‘Huis van David’. Leesbaar zijn ook de woorden ‘Koning van Israël’, hoewel deze niet op David slaan. Deze inscriptie kan geen moderne vervalsing zijn, want er waren ooggetuigen bij toen de verrassende vondst werd gedaan.

Vijandige schrijver

De inscriptie werd gevonden in een muur die deel uitmaakte van een poortcomplex. Dat was niet de plek waar deze beschreven plaat basalt oorspronkelijk hoorde. Het is een stèle, een tablet of pilaar waarop de tekst is gegraveerd. Het bewaarde tekstgedeelte meet ongeveer 30 bij 30 centimeter en bevat resten van dertien regels. Reconstructie van de complete tekst is daarom onmogelijk. Wel is duidelijk dat de maker van de inscriptie vijandig stond tegenover het huis van David (de nakomelingen in de koninklijke familie van David) en de in zijn tijd regerende koning van Israël. Dat betekent dat hij waarschijnlijk een Syriër (Arameeër) was. De inscriptie dateert uit een periode waarin de plaats Dan onder zijn gezag stond.

Joram en Ahazia

Er zijn in deze inscriptie ook delen zichtbaar van de namen van twee personen: ‘-ram zoon van’ en ‘-ahu zoon van’. Hoewel de eerste letters wegvallen, liggen de namen Joram en Ahazia(hu) voor de hand. In 2 Koningen 8:25-29 kom je hen samen tegen, als Ahazia van Juda en Joram van Israël strijden tegen koning Hazaël van Syrië. Hazaël regeerde van ongeveer 840 tot 800 v.Chr. (zie 2 Koningen 8:7-15, 10:32, 12:17-18 en 13:3, 24). Dat het materiaal in de negende eeuw v.Chr. wordt gedateerd, stemt overeen met het gebruikte schrift; ook dat wijst op dezelfde periode.

David in Egypte

De bekende Engelse egyptoloog en christen Kenneth Kitchen ontdekte korte tijd later de naam David in een lijst op een buitenmuur van de grote tempel van Amon in Karnak (Egypte). Deze lijst (in hiërogliefenschrift) was geschreven namens farao Sesonk, die in de Bijbel Sisak wordt genoemd (1 Koningen 14:25). Na zijn tocht door het gebied van Israël rond het jaar 925 v.Chr. liet Sisak de lijst maken als onderdeel van een overwinningsscène. De woorden ‘Hoogten van Davit’ staan hier tussen geografische namen uit het zuiden van Juda en de Negev. Volgens Kitchen is het niet meer dan logisch dat het hier gaat om een heuvel of versterkte plaats met de naam David.

De steen van Mesa

Nog voor het einde van de twintigste eeuw dook Davids naam voor de derde keer op. En weer op een tekst die al bekend was, maar nu beter werd gelezen: de Steen van Mesa, de koning van Moab. Deze steen werd in 1868 gevonden en staat in het Louvre in Parijs. Het was de christelijke archeoloog André Lemaire die in regel 31 het ‘huis van David’ ontdekte, waarna Anson Rainey, hoogleraar Semitische talen, in regel 12 de woorden ‘davidisch altaar’ las.

Twijfel over David?

Er is geen twijfel over mogelijk: alle drie de inscripties laten onomstotelijk zien dat Davids koningshuis – en dus David zelf – écht heeft bestaan. Precies zoals de Bijbel meldt.

Meer weten over David?

Bronvermelding
Weet 58    Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine nummer 58, augustus 2019. De betreffende Weet is te koop via de Logos Webshop. Wil je vaker Weet Magazine lezen? Dan kun je ook abonnee worden via de website van Weet Magazine. Logos Instituut beveelt het Weet Magazine van harte aan.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!