Heeft de redactie van Logos Instituut zich “bekeerd” tot universele gemeenschappelijke afstamming?

by | apr 4, 2020 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

Wie “Logos Instituut” zegt, denkt aan de discussie over schepping en evolutie. Logos Instituut neemt in dit debat een creationistisch standpunt in. Dit standpunt ontvangt veel weerstand. Via onze Facebookpagina duiken diverse atheïsten, agnosten en sceptici op de artikelen van Logos Instituut. Er verschijnen boeken waarin een selectief en karikaturaal beeld van creationisten wordt neergezet en boeken die proberen het christendom ervan te overtuigen dat alle christenen universele gemeenschappelijke afstamming moeten verkiezen boven een miraculeuze schepping in zes dagen. Een recensie, geschreven door oudtestamenticus dr. Piet de Vries, van een dergelijk boek is verschenen op de website van Logos Instituut.1 Een scepticus reageerde daarop via onze Facebookpagina. Hieronder zijn reactie en een korte bespreking daarvan.

In de introductie van zijn recensie schrijft oudtestamenticus dr. Piet de Vries onder andere:2

De redactie wijst evolutionisme als levensbeschouwing van de hand, maar meent dat de evolutieleer als wetenschappelijke theorie ter verklaring van de biodiversiteit van het leven inclusief de mens onweerlegbaar is. Zij menen dat schepping en evolutie twee perspectieven zijn die betrekking hebben op dezelfde werkelijkheid. Wat overblijft is de vraag wat dit betekent voor het christelijk geloof.

De scepticus schrijft:

Wat krijgen we nu? Is Logos bekeerd? Ik citeer hierboven “De redactie wijst evolutionisme als levensbeschouwing van de hand, maar meent dat de evolutieleer als wetenschappelijke theorie ter verklaring van de biodiversiteit van het leven inclusief de mens ONWEERLEGBAAR is”. Juist Logos, goed zo, het verstand breekt door.

Het hoofdlettergebruik bij ‘onweerlegbaar’ is van de scepticus. De scepticus heeft de recensie niet goed gelezen en meent dat de redactie van Logos Instituut “bekeerd” is tot universele gemeenschappelijke afstamming. Dit laatste is uiteraard niet het geval. De redactie van Logos Instituut wijst universele gemeenschappelijke afstamming en de tijdschaal van miljarden jaren af. De geciteerde quote van oudtestamenticus dr. Piet de Vries heeft geen betrekking op Logos Instituut maar op de redactie van de bundel ‘En God zag dat het goed was’.3 Dit blijkt duidelijk uit de eerste twee zinnen van de introductie: ‘Recent verscheen de bundel En God zag dat het goed was. In deze bundel delen 25 personen vanuit een verschillende invalshoek hun visie over hoe het christelijk geloof zich verhoudt tot de evolutietheorie.’ Ten tweede is dit artikel overgenomen van de persoonlijke blog van de oudtestamenticus. Dit blog heeft geen redactie, maar is een persoonlijke pagina waar recensies en andere artikelen van de auteur worden gedeeld.

Het uitlichten van ‘onweerlegbaar’ door de scepticus laat zien dat Universele Gemeenschappelijke Afstamming voor hem een basisovertuiging geworden is. Het is verheven tot absoluut dogma waar niet aan getornd kan of mag worden. Een bepaalde wetenschappelijke theorie zien als ‘onweerlegbaar’ heeft niet meer met wetenschap te maken. In de wetenschap zou men altijd open moeten staan voor herziening of zelfs verwerping van een theorie. Wanneer men er a priori, of na een lange zoektocht, van uit gaat dat een bepaalde theorie ‘onweerlegbaar’ is, dan spreekt men van een basisovertuiging of een referentiekader. Of het verheffen van Universele Gemeenschappelijke Afstamming tot basisovertuiging ook verstandig is, dat valt te bezien. In de ogen van creationisten is dit in ieder geval niet zo.

Literatuur

Boer, W.A. den, Fransen, R., Peels, H.D., (red.), 2019, En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Kampen: Summum).

Voetnoten

  1. https://logos.nl/en-god-zag-dat-het-goed-was-de-discussie-over-schepping-en-of-evolutie-is-opnieuw-aangewakkerd/.
  2. Zie voor deze quote: https://logos.nl/en-god-zag-dat-het-goed-was-de-discussie-over-schepping-en-of-evolutie-is-opnieuw-aangewakkerd/.
  3. Zie voor dit boek: Boer et al. 2019. Voor een overzicht van de discussie rond deze bundel zie: https://logos.nl/en-god-zag-dat-het-goed-was-christelijk-geloof-en-evolutie-in-25-cruciale-vragen/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!