Met instemming heb ik de bovengenoemde recensie gelezen. Ik ben er blij om, dat de creationistische oudgediende Koos van Delden zich nog steeds beweegt op dit terrein. Alleen betreur ik zijn kritiek, omdat die een beetje kort door de bocht is, op Dooyeweerd en zijn Wijsbegeerte der Wetsidee (afgekort: W.d.W.), als zou die wijsgerige school ‘vele jaren het theïstische evolutionisme (hebben) verdedigd’. Dat is, materieel, zo in zijn algemeenheid, en formeel al helemaal, toch echt bezijden de waarheid, want doet geen recht, niet alleen aan Dooyeweerd zelve, maar ook aan biologen/filosofen zoals J.H. Diemer, J.J. Duyvené de Wit, D.F.M. Strauss, B.J. van der Walt, A. Keizer en K.J. Popma.

Dit artikel is verder te lezen in de onderstaande pdf:

Download the PDF file .

DOWNLOADEN