Heeft God evolutie gebruikt om te scheppen?

by | feb 17, 2016 | Nieuws

Op D.V. 18 februari 2016 hoopt prof. dr. M.J. Paul tijdens een gemeenteavond die de kerkenraad van wijk I organiseert een lezing te houden over hoe de schepping zich verhoudt tot de evolutietheorie en wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Dr. M.J. Paul is oudtestamenticus, docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), directeur-bestuurder van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Eben Haëzer. Iedereen is van harte welkom. Hieronder wordt kort het onderwerp van zijn lezing aangeduid.

Woudenberg_Eben_Haezer_en_Kosterswoning.wikipediaHeeft God evolutie gebruikt om te scheppen? En maakt het antwoord iets uit voor ons? Diverse christenen menen dat God evolutie gebruikt heeft om deze wereld te scheppen. Maar hoe past dat bij Genesis, en bij de uitspraak in de Tien Geboden dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft? Waren lijden, wreedheden en dood in de dierenwereld aanwezig toen het Paradijs ontstond? Er zijn heel wat knelpunten, onder andere ten aanzien van de vloek op de aarde (dorens en distels) en ook ten aanzien van Noach en de zondvloed. Volgens het Nieuwe Testament was Christus betrokken bij de schepping. Maar ‘survival of the fittest’ en ‘natuurlijke selectie’ staan haaks op Zijn boodschap in de Bergrede en Zijn ontferming over zwakken in de samenleving. Hoe dwingend zijn de hedendaagse wetenschappelijke argumenten om een macro-evolutie te aanvaarden? Hoe kunnen wij ons als christenen het beste opstellen, in kerk en onderwijs?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!