Herodes de Grote en zijn familie

by | nov 29, 2017 | Archeologie, Geschiedenis, Onderwijs

Wie is wie in de familie van Herodes. Een aantal van zijn familieleden en Romeinse machthebbers die een rol speelden in Nieuw Testamentische gebeurtenissen worden hier kort besproken.

In het diagram staan alleen de leden van de familie Herodes en de Romeinse gouverneurs/stadhouders die in het Nieuwe Testament worden genoemd. Het is geen complete familiestamboom. De namen die hieronder vet gedrukt zijn betreffen personen die in het Nieuwe Testament genoemd worden. [Vertaler: De cijfers verwijzen naar het diagram; achter de in het Nederlands gebruikelijke namen staan tussen blokhaakjes die in het Engelstalige diagram worden gebruikt.]

Belangrijke gebeurtenissen uit de eerste periode zijn: de poging om de pasgeboren Jezus te vermoorden; de executie van Johannes de Doper en de rechtszaak tegen Jezus.

1. Herodes de Grote [Herod the Great], stichter van de dynastie. Probeerde baby Jezus te vermoorden tijdens “kindermoord van Bethlehem.”

2. Herodes Filippus [Herod Philip], oom en eerste echtgenoot van Herodias. Hij was geen heerser.

3. Herodias [Herodias] verliet haar echtgenoot Herodes Filippus om te trouwen met zijn halfbroer Herodes Antipas [Herod Antipas], Tetrarch (Viervorst) van Galilea en Perea.

4. Johannes de Doper [John the Baptist] wees Antipas terecht dat hij niet met Herodias, de vrouw van zijn broer, mocht trouwen zolang die niet gestorven was – omdat dit strijdig is met de wet van Mozes.

5. Salome [Salome], dochter van Herodes Fillipus en Herodias, danste voor Herodes Antipas op diens verjaardag. Vroeg, op instigatie van Herodias om de onthoofding van Johannes de Doper. Trouwde later met haar oudoom Filippus de Tetrarch.

6. Herodes Antipas [Herod Antipas], Tetrarch van Galilea en Perea (regeerde van 4 v. Chr. tot 39 na Chr.), was de oom van Herodias en haar tweede echtgenoot. Na het dansen van Salome en een overhaaste belofte executeerde hij Johannes de Doper. Veel later was hij betrokken bij de berechting van Jezus.

7 Herodes Archelaüs [Herod Archelaus], Ethnarch over Judea, Samaria en Idumea (regeerde van 4 v. Chr. tot 6 na Chr.). Werd vervangen door een serie Romeinse stadhouders, waaronder de latere Pontius Pilatus (regeerde van 26 tot 36 na Chr.).

8. Filippus de Tetrarch [Philip the Tetrarch], Tetrarch van noordelijke gebieden (regeerde van 4 v. Chr. tot 34 na Chr.). Trouwde later met zijn achternicht Salome, de dochter van Herodias. Belangrijke gebeurtenissen uit een latere periode zijn de executie van Jacobus de zoon van Zebedeüs; de gevangenzetting van Petrus ten einde hem om te brengen en de rechtszaak tegen Paulus.

9. Koning Herodes Agrippa I [King Herod Agrippa I] (regeerde van 37 to 44 na Chr.). Hij executeerde Jacobus de zoon van Zebedeüs [James the son of Zebedee] en zette Petrus [Peter] gevangen, die echter echter door een wonder kon ontsnappen.

10. Bernice (ook Berenice) [Berenice], was tweemaal weduwe, verliet haar derde echtgenoot om te zijn bij haar broer Agrippa II (volgens geruchten haar minnaar). Was met hem aanwezig bij de berechting van Paulus [Paul] door Festus.

11. Koning Herodes Agrippa II (ook kort Agrippa) [ King Herod Agrippa II] (regeerde van 50 tot ca. 93 na Chr,). Werd door Festus toegestaan om ook naar de verdediging door Paulus [Paul] te luisteren.

12. Antonius Felix (ook kort Felix) [Antonius Felix], Romeins procurator van Judea (regeerde van 52 tot ca. 59 na Chr.). De eerste rechter van Paulus [Paul]. Hield hem twee jaar in gevangenschap tot de nieuwe procurator Porcius Festus (ook kort Festus) [Porcius Festus] zijn tweede rechter werd en Paulus [Paul] zich beriep op de keizer.

13. Drusilla [Drusilla] verliet haar eerste echtgenoot om te trouwen met de Romeinse stadhouder Felix.

Bron: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/herod-the-great-herodian-family-tree/.

Voor deze vertaling door Logos Instituut is toestemming verleend door de Biblical Archeology Society. Het artikel werd eerder gepubliceerd in de Biblical History Daily (BHD), een gratis nieuwsbrief verkrijgbaar via de Biblical Archaeology Society webpagina www.biblicalarchaeology.org/get-ebook. Voor meer informatie en uitgaven de Biblical Archaeology Society zie www.biblicalarchaeology.org.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!