Hersenkronkel maakt je uniek

by | apr 26, 2021 | Biologie, Neurowetenschappen, Onderwijs

De hersenen van mensen zitten anders in elkaar dan die van de ‘naaste evolutionaire verwanten’, de chimpansees. Wat zegt dit over je hersenen?

Volgens de evolutietheorie zijn mensen en chimpansees nauw aan elkaar verwant. Maar er zijn heel veel redenen om aan te nemen dat mensen en chimpansees tot twee afzonderlijke geschapen basistypen behoren. Een daarvan lijkt in de hersenen te zitten. De beide hersenhelften van mensen zijn niet even groot: de linkerhersenhelft is iets langer dan de rechter. Op basis van de evolutietheorie verwachtte men dit ook bij apen aan te treffen. Maar MRI-scans wijzen uit dat de hersenhelften van chimpansees wél even groot zijn.

Evolutiebiologen denken dat de grotere linkerhersenhelft van mensen ervoor zorgt dat ze een taal konden ontwikkelen. Maar dat zo’n evolutieproces dit tot stand kan brengen, is niet aangetoond en dus een aanname. Als je ervan uitgaat dat God aap en mens als twee afzonderlijke soorten heeft geschapen, liggen de verschillen tussen apen- en mensenbreinen in de lijn van de verwachting.
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2018, Hersenkronkel maakt je uniek, Weet 49: 12.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!