“Het boekje laat zien dat de opstanding van Jezus echt is gebeurd”

by | mei 19, 2020 | Apologetiek, Onderwijs

‘De Opstanding van Jezus’ is een dun boekje (64 pagina’s) dat erg makkelijk wegleest. Is Jezus daadwerkelijk opgestaan uit de doden? Dat is de hoofdvraag die dit boek poogt te beantwoorden.

Vanuit feiten die onmiskenbaar zijn wordt de opstanding benaderd als een historische gebeurtenis, die wel of niet heeft plaatsgevonden. Feiten zoals dat het christendom in Jeruzalem is ontstaan in de eerste eeuw na Christus; dat er apostelen waren die die opwekking hebben geleid, waarvan vele ter dood zijn gebracht, vanwege hun verkondiging over de opstanding. Hoe betrouwbaar is het Nieuwe Testament als historische bron? Was het graf van Jezus daadwerkelijk leeg?

De lezer wordt geprikkeld kritisch na te denken over de feiten. Het boekje laat zien dat de meest waarschijnlijke verklaring voor de gebeurtenissen in de eerste eeuw na Christus is dat de opstanding van Jezus echt is gebeurd. Josh McDowell moest zelf ook tot die conclusie komen nadat hij het tegengestelde wilde bewijzen.

Omdat ‘De Opstanding van Jezus’ zo’n dun boekje is, is het zeer geschikt om weg te geven aan mensen die aan het begin van hun zoektocht staan. Niet alle vragen rondom de opstanding van Jezus zullen voor iedereen een bevredigend antwoord krijgen. Wel zal dit boekje helpen om de lezer te prikkelen verder te onderzoeken wat de Waarheid is. Als lezer kan je niet anders concluderen dat het Nieuwe Testament meer is dan een sprookjesboek. De opstanding van Jezus als legende of mythe bestempelen is moeilijk te verdedigen.

Achterin het boekje is de bronnenlijst opgenomen, zodat alle uitspraken geverifieerd kunnen worden.

Ik raad het boekje aan, aan iedereen die twijfelt over de betrouwbaarheid van de evangeliën.

Als je op zoek bent naar een uitgebreider onderzoek naar dit onderwerp, is ‘Meer dan een timmerman’ van Josh & Sean McDowell geschikt om te lezen. Dat boek behandelt hetzelfde onderwerp uitgebreider.

Het boekje over de opstanding wordt ook te koop aangeboden via onze webshop.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!