Het doden van baby’s is een obsessie voor ‘bio-ethici’ – maar waarom?

by | jan 16, 2019 | Abortus, Ethiek

Een schokkend feit is dat veel ‘bio-ethici’ ervoor pleiten om ongewenste baby’s of baby’s met aangeboren afwijkingen te doden nadat ze zijn geboren. Een recent nieuwsbericht besprak de meest absurde rechtvaardiging voor kindermoord tot nu toe. Volgens de Finse bio-ethicus Joona Räsänen: “Men kan beargumenteren dat bijvoorbeeld de genetische ouders het recht hebben hun pasgeboren kind te doden (of te laten sterven), ook al heeft het kind recht op leven. Men kan dan bijvoorbeeld stellen dat mensen recht hebben op hun genetische privacy en dat het aanwezig zijn van het pasgeboren kind in deze wereld met het genetisch materiaal van de genetische ouders, hun recht op genetische privacy schendt. Anders gezegd: de foetus heeft recht op het genetisch materiaal van haar ouders.“1

Wat zou uw antwoord zijn? Gelukkig zijn er eenvoudige en valide argumenten tegen dit belachelijke standpunt. Het is duidelijk dat alle ouders een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van het nieuwe individu dat ze op de wereld gezet hebben, maar er zijn nog veel meer dingen die men zou kunnen zeggen. Het DNA van het kind is bijvoorbeeld niet langer het genetisch materiaal van de ouders, het is van de baby. Ook is het genetisch materiaal van het kind een unieke combinatie van het genetisch materiaal van de vader en moeder, dus het kan niet dat van een van de ouders zijn.

Maar het is soms ook tijd om krachtig weerwoord te geven. Dit is zo’n moment. Het is niet misplaatst om van hen te zeggen: ‘Die mensen zijn kwaadaardig. Ze hebben blijkbaar nooit een baby gezien die ze niet wilden doden, noch in de baarmoeder noch pasgeboren. We moeten zulke mensen niet
toestaan om ons vertellen wat ethisch gedrag is, omdat een opleiding in bio-ethiek blijkbaar inhoudt dat alle menselijkheid en compassie van een persoon wordt afgenomen en er niets anders achterblijft dan een levenloos omhulsel dat vervolgens een retoriek spuit waar Joseph Mengele trots op
zou zijn geweest.’

En het is niet zo dat slechts één bizarre bio-ethicus zo’n schokkende uitspraak deed na het innemen van verkeerde medicijnen – dit is een zorgwekkend patroon van argumenteren. Peter Singer, een andere bekende ‘bio-ethicus,’ heeft al eerder gepleit voor infanticide(kindermoord) bij ongewenste of gehandicapte pasgeborenen. En een paar jaar geleden pleitte weer een andere ‘bio-ethicus’ nog voor ‘na de geboorte abortus’ (after birth abortion). Wanneer drie deskundigen op dit onderwerp hetzelfde argumenteren, ontstaat er een duidelijk patroon.

Als je geschokt bent door het idee dat pasgeboren kinderen gedood worden, dan is dat te danken aan het Christendom. In het Romeinse Rijk was het gebruikelijk om ongewenste kinderen aan hun lot over te laten en het gebruik van abortieve middelen was heel normaal. De eerste christenen spraken zich uit tegen zowel abortus als kindermoord, en christenen leefden hun geloofsovertuiging zeer praktisch uit door kinderen te redden die te vondeling gelegd werden, zelfs toen dat illegaal was. Het christendom was dus pro-life vanaf het allervroegste begin. Als we de wereldreligies met elkaar vergelijken, vooral historisch gezien, dan zien we het idee dat zelfs de jongste, meest kwetsbare mensen waardevol zijn omdat ze naar Gods
beeld geschapen zijn, bijna alleen bij de christenen.

Daarentegen is een van de meest voorkomende atheïstische ‘ethische’ systemen het zogenaamde utilitarisme. Zowel Richard Dawkins als Singer zijn utilitaristen. Utilitarisme is in wezen het idee dat een ‘morele’ actie datgene is, wat het geluk vergroot en/of het lijden van de meeste mensen minimaliseert. Dat klinkt op het eerste gezicht mooi, totdat je de misvormde conclusies leest die daaruit volgen. Dawkins heeft beweerd dat het moreler zou zijn om een baby met het syndroom van Down te aborteren en het opnieuw te proberen. Singer heeft gesuggereerd dat een volwassen varken
meer morele waarde zou hebben dan een pasgeborenkind.2 Filosofische ideeën zijn niet zonder gevolgen, en sommige van de implicaties van het filosoferen van verschillende bio-ethici zijn
afschuwelijk.

Is het verrassend dat, nu het Westen meer en meer van zijn christelijke wortels los raakt, we ook enkele van de meest fundamentele zaken die bij die basis horen, aan het verliezen zijn? Maar christenen kunnen terugvechten tegen deze waanzin. Ten eerste moeten we leren duidelijk en overtuigend te verwoorden waarom elk menselijk leven waarde heeft, van conceptie tot natuurlijke dood. Ten tweede moeten we dat geloof op praktische wijze uitdragen – of dat nu gaat om betrokkenheid bij de pro-life-beweging, het stimuleren van pleegzorg of adoptie van zogenaamde ‘ongewenste’ kinderen, of een van de vele andere mogelijke manieren. Tot slot moeten we allemaal actief zijn in het verspreiden van het evangelie, want geen enkele menselijke inspanning zal het tij doen keren. Het veranderen van hart en geest is iets wat alleen God kan bewerken.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Cosner, L., 2018, Het doden van baby’s is een obsessie voor ‘bio-ethici’ – maar waarom?, Leef 34 (7): 12-13 (PDF).

Voetnoten

  1. Fiano-Chesse, C., Outrageous: Bioethicist says parents may have a ‘right’ to kill born children, liveaction.org, 4 September 2018.
  2. Hentoff, N, A professor who argues for infanticide, washingtonpost.com, 11 September
    1999.