Het Evangelie in India

by | aug 3, 2018 | Interview

Als we denken aan bijbelvaste christenen die uitgaan van een recente schepping door God, is India wellicht niet het eerste land dat in ons opkomt. Toch wordt het werk van de Heer ook in India met veel toewijding uitgevoerd. En niet door de eerste de beste.

Sirish Kancherla

Onlangs kwam ik in contact met Sirish Kancherla, een Indische natuurkundedocent. Naast natuurkundedocent is Sirish een toegewijd evangelist die het Woord in India verspreidt. Sirish’ wetenschappelijke opleiding heeft hem geholpen in te zien dat het seculiere verhaal over onze oorsprong in schril contrast staat met wat God ons in Zijn Woord vertelt. Als christen wist hij welke keuze hij moest maken. In 2014 heeft Sirish de Creation Truth Foundation opgericht, een geestelijke onderwijsinstelling in India. Hij is zo vriendelijk geweest om enkele vragen over zijn achtergrond en zijn werk in India te beantwoorden.

Wat voor opleiding heb je genoten en welke kwalificaties heb je?
Ik heb een B.Sc. in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Mijn BEd [lesbevoegdheid] is in natuurwetenschappen en wiskunde en mijn postdoctoraal heb ik behaald in de natuurkunde. Verder heb ik de training typen in drie talen, Telugu, Hindi en Engels, op laag en hoog niveau afgerond. Ik ben opgeleid in computervaardigheden en heb mijn PGDCA postdoctorale diploma in computertoepassing behaald.

Kun je iets vertellen over je beroep?
Mijn beroep is het onderwijzen van natuurwetenschappen op de middelbare school en daarnaast het preken in diverse protestantse kerken als evangelist.

Hoe ben je christen geworden?
Als tiener ging ik eens naar de kerk. Het was overdag. Die avond kwam een vriend van mijn vader bij ons thuis. We lazen de Bijbel en ik kwam tot het besef dat ik volgens de Bijbel een zondaar ben. Het Woord van God verzekert je dat wanneer je de Heere accepteert, Hij je zonden zal wegwassen met Zijn heilige bloed. “Maar heilig God, de Heere, in uw hart,” staat er in de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 3:15. Dit vers heeft gezorgd voor een ommezwaai in mijn leven en ertoe geleid dat ik mijn leven als zondaar in dienst stel van onze heilige God. En dat ik Jezus aanneem als mijn persoonlijke Redder.

Wat houdt je werk als evangelist in? Wat doet je christelijke organisatie?
Als evangelist is het mijn taak om de instructie te gehoorzamen die God heeft gegeven aan Zijn discipelen in het Evangelie, in Mattheus, om de mensen alles te leren wat Hij bevolen heeft. God heeft ons de taak gegeven Zijn wegen te volgen, wat we dus moeten doen. Hetzelfde is gaande in de lokale kerk. Een week lang besteed ik daar tijd aan het gedenken van Gods Woord voor hen die zich willen richten op de Goede Herder. Door zo te evangeliseren door het Woord van God preek ik over God als Schepper, want ons land bestaat vooral uit aanbidders van de schepping in plaats van de Schepper.

Hoe ben je ertoe gekomen in te zien dat de aarde ‘jong’ is?
Ik las een boek, The Bible, Science and Creation, geschreven door dr. Henry M. Morris, oprichter van het Institute for Creation Research. Het gaf me een helder beeld van de leeftijd van het heelal. Als wetenschapsstudent leerde ik dat de oerknal en het spontaan ontstaan van het leven tegenover God staan. Ik accepteerde: “In het begin schiep God de hemel en de aarde,” Genesis 1:1. Zodoende concludeerde ik dat wanneer we de wetenschap volgen die gebaseerd is op een miljoenen jaren durende schepping van de aarde, we leugenaars zouden worden. De miljoenen jaren oude schepping ondersteunt indirect het Darwinisme, en in die hypothese ontbreken de ‘missing links’ nog steeds, aangezien er helemaal geen ‘link’ is, maar elk schepsel is naar zijn aard geschapen door God, door de Schepper Jezus Christus.

Over Darwinisme gesproken, welke rol speelt evolutie in India?
Het evolutionaire denken leidt in India tot vele goden. Het pantheïsme is in India diepgeworteld. Het onderwijssysteem waarin pantheïstische schrijvers visies als evolutie ten toon spreiden is een vorm van religie. Dit soort ‘verlichting’, de Indiase erfenis en cultuur en de gecensureerde syllabi produceren atheïsten.

Hoe is het om evangelist te zijn in India?
Als christen en Indiaas evangelist heb ik bij verschillende kerken gewerkt om de waarheid aan het licht te brengen, aangezien echte wetenschap in overeenstemming is met de Bijbel. De moderne wetenschap met zijn vele uitvindingen is gebaseerd op wat God ons leert in Zijn Woord, de Bijbel. We moeten onze Schepper dus dankbaar zijn en nooit angstig zijn over de schepping. In India speelt bijgeloof een grote rol, waarvan zelfmoord, jaloezie, egoïsme en ga zo maar door de vruchten zijn. Om deze negatieve levenshoudingen te overwinnen moet de enige weg naar God gevonden worden: Jezus Christus. Mijn kleine bijdrage hieraan is het verspreiden van het Woord van God in India. Jezus zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,” Johannes 14:6.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!