Het leven: waardeloos of onbetaalbaar? – Tragedie wordt zegening

by | apr 1, 2020 | 03. Theologie, Ethiek, Onderwijs

Gemixte gevoelens van woede en verdriet overvielen mij recentelijk, toen ik las over een Nederlands paar dat hun kindje liet aborteren omdat zij zou worden geboren met een hazenlip. Zes maanden later, keerden ze terug naar de IVF kliniek ‘om het nog eens te proberen’.1

Niet lang daarna las ik over een oudere vrouw die aan dementie leed en werd geëuthanaseerd (wederom in Nederland). Hoewel ze hier zelf een document voor had ondertekend, wilde ze niet met de euthanasie doorgaan tot het moment daar was. De arts en de familie besloten echter dat hier niet naar geluisterd hoefde te worden, waarna de euthanasie werd doorgezet. De Nederlandse arts werd in de rechtszaal niet schuldig verklaard aan moord.2

De definitie van moord is: ‘Het onwettig en met voorbedachte rade doden van een mens door een ander mens’. Afgaande op de twee tragedies hierboven moeten we aannemen dat de Nederlandse overheid deze ziet als het wetmatig doden van mensen.3

De vruchten van relatieve moraliteit

In het abortusdebat komen we een paar grote tegenstrijdigheden tegen. We zijn allemaal bekend met het fenomeen van mensen die zich meer opwinden over de rechten van dieren dan van mensen. Hoe kun je ongeboren kinderen vergelijken met bijvoorbeeld arendseieren? Een video van PragerU deed me achteruitdeinzen. Sommige mensen wilden direct een petitie tekenen om nog niet uitgekomen arendseieren te beschermen. Dit is positief, maar toen ze werden gewezen op een soortgelijke petitie, om de ongeboren mens te beschermen tegen abortus, waren diezelfde mensen het er niet mee eens!4 Mensen vragen zich steeds vaker af in wat voor wereld wij leven. Het is een wereld waarin het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed (zoals geschreven staat in Jesaja 5:20).

Kan het zijn dat mensen die in hun eigen leven geen zingeving aantreffen, onvoldoende waarde zien in zichzelf en hun naasten – en dat wordt versterkt door de evolutieleer dat mensen, net als de
rest van de schepping, een waarde hebben van ongeveer drie dollar aan chemicaliën?5 Het heeft er alle schijn van. Een recente Yakult UK peiling schetst een droevig beeld waarin 89% van de jonge Britten tussen 16 en 29 jaar gelooft dat hun leven doelloos is. Hetzelfde geldt voor 80% binnen alle leeftijden.6 En hoe reageert Yakult UK op een dergelijke verontrustende statistiek? Ze verwijzen naar het Oosterse filosofische concept genaamd Ikigai7 en zeggen: ‘Ikigai omvat het afwegen van aspecten uit jouw leven ten opzichte van jouw passie, jouw levensmissie, jouw beroep en jouw roeping … en zij die hun eigen Ikigai ontdekken, hebben alles dat ze nodig hebben voor een gelukkige reis door het leven.’

Tegelijkertijd bewijst een andere peiling dat het aantal belijdende christenen in het Verenigd Koninkrijk op een historisch laag punt is gekomen. In 36 jaar tijd zakte het aantal van 66% naar 38%.8 Dit is niet verrassend, aangezien het schoolsysteem al lange tijd wordt gedomineerd door de evolutieleer, zonder de Schepper nog binnen te laten. Zelfs de kerk is grotendeels gezwicht voor de ideeën van de wereld en incorporeerde de ‘oude aarde’ theorie waarin God de evolutie zou hebben aangestuurd. Jezus leerde al dat een slechte boom slechte vruchten voortbrengt (Mattheus 7:17-20). De waarheid in Zijn woorden kunnen we duidelijk waarnemen als we de ogen opslaan naar onze huidige cultuur.

Het ontwerp van de Schepper genegeerd

Het is duidelijk dat dergelijke compromissen niet zijn gebaseerd op de Schrift, maar voortkomen uit het aanzien des persoons en de begeerte om acceptatie te vinden bij de wereld. Trots is de wortel van het probleem en dit druist in tegen de leer in Gods Woord. De wereldse definitie van “goed” is in werkelijkheid corrupt, maar God heeft de mens bekendgemaakt, ‘wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.’ (Micha 6:8). Gerechtigheid, bijvoorbeeld, slaat op het opkomen voor de rechten van zij die zichzelf niet kunnen verdedigen, zoals ongeboren mensen. Liefhebbende vriendelijkheid betekent op zijn minst dat we niemand pijn doen. En wat betekent het om nederig te zijn? Het betekent, ‘in ootmoedigheid achtende een de ander uitnemender dan zichzelf’ (Filippenzen 2:3), en dat staat haaks op het wereldse denken.

Onze reactie?

De mens werd gemaakt naar het evenbeeld van God, ‘man en vrouw schiep Hij hen’ (Genesis 1:27). Dit maakt menselijk leven heilig. In de vollere openbaring van de Schrift wordt beschreven hoe God incarneerde in een man (zie bijvoorbeeld Johannes 1:14) wiens ultieme missie het was om de weg te openen voor ons aller redding. Door berouw en geloof heen, mogen we een persoonlijke relatie betreden door Jezus – Hij is ‘het leven’ (Johannes 14:6) waardoor Hij ons de gave van het leven kan geven.

In sterk contrast hiermee, door geloof in evolutie en ongeloof in de Schepper, wordt leven geofferd op het altaar van de eigen ik.9 Het is moeilijk om waarde te vinden in tijdelijke zaken (die vaak door mensenhanden werden gemaakt). Die zaken moeten uiteindelijk altijd
wijken voor de finaliteit die wij allen eenmaal ontmoeten: de dood. De Bijbel heeft het antwoord op de hier genoemde problemen, inclusief de dood. Het is hoog tijd dat christenen opstaan op de Schepper actief te verheerlijken, zonder nog passief te sluimeren terwijl Zijn Woord met voeten wordt getreden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Tuinstra, L., 2020, Het leven: waardeloos of onbetaalbaar? Tragedie wordt zegening, Leef 36 (2): 14-15 (PDF).

Voetnoten

  1. Van de Graaf, M, ‘Verhaal van ouders die IVF-zwangerschap beeindigen om hazenlip zorgt voor ophef’, Linda.nl, 15 januari 2019; geraadpleegd op 27 september 2019.
  2. NOS Nieuws, -Arts ontslagen van rechtsvervolging na omstreden levensbeëindiging-, nos.nl, 11 september 2019.
  3. Uitsluitend slecht geïnformeerde mensen zullen hier inbrengen dat een kind in de baarmoeder geen menselijk wezen is. Wat kan het anders zijn?
  4. PragerU, ‘Is an eagle egg more valuable than a baby? YouTube.com, 4 september 2019.
  5. Dit is een citaat uit ‘Cosmos’ van Carl Sagan, maar werd meer recent verlaagd tot één dollar door thoughtco.com.
  6. The Sun, ‘Millennial melancholy: Nine in ten young Brits believe their life lacks purpose, according to shocking new study, thesun.co.uk, 1 augustus 2019.
  7. Een Japans woord dat betekent ‘een reden om te zijn’, waarmee wordt verwezen naar de waarde van een mensenleven.
  8. Curtice, J. et al., ‘British social attitudes’, 36, bsa.natcen. ac.uk, 2019.
  9. Hierbij denk ik aan de woorden van de slang, ‘Gij zult als God zijn’ (Genesis 3:5).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!