Het lunchpakket van Abrahams achterneef?

by | aug 24, 2018 | Antropologie, Archeologie, Onderwijs

In juni 2018 verscheen er een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Acadamy of Sciences). Kort daarna bereikte het via msn.nl de Nederlandse media. In het artikel1 claimen de auteurs dat ze broodkruimels van veertienduizend jaar oud hebben gevonden in Jordanië. De onderzoekers beschrijven hoe zij met behulp van microscopie de structuur en identiteit van hun monsters hebben bepaald. De broodkruimels zouden afkomstig zijn van een jagers-verzamelaarsstam, de zogeheten Natufia.

De genoemde ouderdom van de kruimels van veertienduizend jaar valt buiten de Bijbelse tijdlijn als we ervan uitgaan dat Gods Woord de ultieme waarheid is, wat creationisten aanhouden. Een uitleg is dus op zijn plaats. Medecreationisten hebben dit ook meermaals onderzocht en besproken.2 Hieronder een korte beschrijving over hoe we als christenen te werk kunnen gaan.

De wetenschappers bepaalden de ‘ouderdom’ van de broodkruimels aan de hand van de ‘ouderdom’ van de oven waarin ze zijn gevonden. Die laatste was door een andere groep onderzoekers bepaald met behulp van radiokoolstofdatering.3 Van radiokoolstofdatering weten we dat het vaak inconsistenties bevat,4 bijvoorbeeld dat de fossielen van twee mensen in dezelfde aardlaag de ene keer op ± 25.000 jaar ‘dateren’ en in latere metingen op ± 60.000 jaar.5 Datering van welke soort dan ook is niet geheel objectief, omdat het altijd op aannames berust. En die aannames zijn dan weer gebaseerd op wat je gelooft over de wereld om je heen. Christenen kunnen dus op grond van deze inconsistenties en de aannames hun vraagtekens zetten bij radiodateringen.

Als we verder kijken naar de Bijbelse geschiedenis zoals beschreven in het boek Genesis, zien we een ander plaatje. De zondvloed was van dusdanige proporties dat het zeer waarschijnlijk is dat het alle sporen van culturen, nederzettingen en wat dan ook op aarde heeft uitgewist. Daaruit kunnen we concluderen dat vrijwel alle archeologische vondsten met betrekking tot menselijke cultuur dateren van na de zondvloed (± 2350 v. Chr., gebaseerd op de Masoretische tekst) en hoogstwaarschijnlijk ook van na de Babylonische spraakverwarring (± 2200 v. Chr., gebaseerd op de Masoretische tekst).

De auteurs zien de Natufia-cultuur als de voorlopers van de eerste landbouwculturen. De bijbel verhaalt dat Kaïn al aan landbouw deed en dat er dus in de eerste beschavingen al landbewerkers waren. Ook Noach was agrarisch bezig: in de eerste jaren na de zondvloed plantte hij een wijngaard.
Zijn zonen en kleinzonen begonnen met het bouwen van steden, waar rondom ook de nodige landbouw verricht zal zijn om de bevolking te voeden. Pas na de spraakverwarring trokken de verschillende groepen mensen de wereld in en was een jagers-verzamelaarsbestaan een logisch gevolg van het rondreizen (waarbij ik niet wil uitsluiten dat er in de tijd daarvoor ook jagers-verzamelaars bestonden, noch dat zij niet af en toe op één plek zouden blijven).

Mijn conclusie is dus als volgt: de Natufia zijn vermoedelijk een volk geweest dat zich na de spraakverwarring van Babylon in het Jordaangebied is gaan vestigen en daar brood is gaan bakken. Wie weet was het brood van een verre achterneef van Abraham die zijn lunchpakket had bereid voor de jacht?

Voetnoten

  1. http://www.pnas.org/content/115/31/7925#ref-7
  2. Zie bijvoorbeeld: https://creation.com/radiometric-dating-questions-and-answers.
  3. Zie hier: https://www.nature.com/articles/s41598-017-17096-5.
  4. Zie bijvoorbeeld: https://creation.com/images/pdfs/cabook/chapter4.pdf, https://creation.com/dating-dilemma-fossil-wood-in-ancient-sandstone, of https://creation.com/geological-conflict
  5. Zie: https://creation.com/the-dating-game en ook: https://creation.com/the-way-it-really-is-little-known-facts-about-radiometric-dating.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!