Het mysterie van het concilie van Nicea (korte video)

by | feb 2, 2023 | 03. Theologie, Apologetiek, Islam, Kerkgeschiedenis, Logos Basics

Het mysterie van Nicea: Er wordt van alles beweerd over het concilie van Nicea (325 na Christus). Volgens Dan Brown (in de Da Vinci Code) was Nicea de plaats waar Jezus tot God werd uitgeroepen. Niet alleen fans van de Da Vinci Code, maar ook moslims en atheïsten geloven van alles over het concilie van Nicea. Werd Jezus’ Godheid inderdaad besloten tijdens het concilie van Nicea? Wat gebeurde er tijdens het concilie? In onderstaande korte video geven Jedidja, Aron en Joshua van Christen-DOM? antwoord op deze vragen. 

Het mysterie van het concilie van Nicea – tekst

Alle beschrijvingen van kunstwerken, architectuur, documenten en geheime rituelen in deze roman zijn accuraat.” Zo begint een van de best verkochte en meest controversiële boeken in de geschiedenis, de Da Vinci Code van Dan Brown. Een groot deel van het boek speelt zich af rondom het Concilie van Nicea. Een concilie was een bijeenkomst van kerkleiders. Volgens Brown was Nicea de plaats waar Jezus door een “relatief krappe meerderheid” tot God werd uitgeroepen.1 Ook zou de Bijbel hier samengesteld zijn uit een collectie van 80 potentiële Evangeliën, en er wordt beweerd dat Christenen toen zelf de drie-eenheid hebben bedacht. Niet alleen fans van de Da Vinci Code, maar ook moslims en atheïsten geloven van alles over het concilie van Nicea. In deze video gaan we terug in de tijd, en delen we wat er toen echt gebeurde!

Een sleutelfiguur rondom Nicea was Keizer Constantijn. Hij had in het jaar 313 na Chr. een ontmoeting met de Keizer van het Oostelijke rijk, Licinianus.2 Zij besloten tijdens het Edict van Milaan dat alle religies in het Romeinse Rijk getolereerd zouden worden. Het klopt dus niet dat er in Milaan werd afgesproken dat het Christendom vanaf dat moment de staatsreligie van het Romeinse Rijk werd.

Een paar jaren later, in 319 na Chr., ontstaat er onrust in het Romeinse Rijk van Constantijn, en de veroorzaker daarvan is Arius. Arius is een Bisschop die het volgende schrijft aan zijn leermeester, Bisschop Alexander van Alexandrië: We kennen één God, de enige onverwekte, de Zoon die door de Vader is verwekt, is geschapen en was er niet voordat hij werd verwekt.3 Het probleem met deze tekst van Arius is dit: Als Jezus gecreëerd zou zijn door de Vader, hoe kan Jezus de mens dan redden? De Bijbel leert duidelijk dat alleen God redt, en dus was Arius’ zijn leer niet Bijbels. Toch kreeg Arius volgelingen en zelfs sommige kerkleiders, ook wel bisschoppen genoemd, stonden achter hem. Arius discussieerde over zijn visie met Alexander van Alexandrië maar 321 na Chr. bestempelde een lokale concilie Arius tot ketter. Een ketter is iemand die een geloofs- of levensovertuiging heeft die afwijkt van de officiële. Arius trok zich er niet zoveel van aan, vertrok uit Alexandrië en kreeg meer volgelingen. Over de jaren werd het debat zo intens, dat zelfs Keizer Constantijn dit meekreeg.

Het laatste wat Keizer Constantijn wil in zijn rijk is onrust en verdeeldheid. Daarom organiseerde hij in 325 n. Chr het Concilie van Nicea, bedoeld om het probleem tussen de aanhangers van Arius en de Christenen op te lossen. Hij organiseerde het concilie dus NIET om Jezus tot Godheid te verheffen. Goed om te weten is dit: De leiders die uitgenodigd werden door Keizer Constantijn, hadden grotendeels de bloedige vervolging meegemaakt uit 303 na Chr. onder Keizer Diocletianus.5 Dit waren dus geen mannen die makkelijk een compromis sloten om de lieve vrede te bewaren, een paar jaren eerder waren ze nog bereid geweest om te sterven voor hun overtuigingen.

Tijdens het concilie van Nicea was men vooral op zoek naar de juiste taal om Jezus als God te beschrijven, want dat was hoe Hij Zichzelf presenteerde in de schriften. Uiteindelijk werd de leer van Arius met een overtuigende meerderheid verworpen. Van de 300 bisschoppen ondertekenden slechts twee Bisschoppen de geloofsbelijdenis van Nicea niet. De leer van Arius werd veroordeeld om drie redenen:
1. Christenen aanbidden alleen God en geen schepsel.
2. Het Nieuwe Testament stelt het wezen van de Vader en de Zoon gelijk aan elkaar.
3. Als Jezus slechts een schepsel zou zijn, dan kan de Zoon niet redden, vergeven en regeren over de schepping met de Vader.

Na het concilie was de strijd rondom het Arianisme helaas nog niet gestreden. Hoewel Arius werd verbannen, verspreidde zijn ketterij alsnog. Mensen met politieke invloed raakten overtuigd van zijn leer. Na de dood van Arius, nam Eusebius van Nicomedia het stokje van hem over. De twee keizers na Constantijn, volgden ook de leer van Arius waardoor de politieke invloed van deze nieuwe beweging toenam. Gelukkig kwam er ook weerstand van de Christenen. Hoewel er heel veel over deze man te zeggen is, zullen we kort stilstaan bij Athanasius van Alexandrië. Hij was de secretaris van Alexander de 1ste tijdens het Concilie van Nicea. Hij leefde in de tijd waarin het Arianisme veel politieke invloed kreeg, maar hij bleef trouw vanuit de schrift de Godheid van Jezus verdedigen en het Arianisme bestrijden. Dit kwam wel met een prijs: Hij is maar liefst 5x gedwongen verbannen. Dit is dus echt een man geweest die zich niet schaamde voor het Evangelie en het lef had om te lijden voor zijn geloof. (Romeinen 1:16, Marcus 8:34)

Helaas voor sommigen: het concilie van Nicea is een stuk minder spannend dan de actiethriller van Dan Brown laat denken. Het klopt dat Keizer Constantijn het Concilie bijeen riep, maar de inhoud van de Evangeliën werd niet door hem bepaald. En ja, het klopt ook dat Jezus’ Goddelijkheid werd besproken, maar de overweldigende meerderheid van de aanwezigen verwierp de verkeerde ideeën van Arius, het was geen krappe overwinning zoals Dan Brown dat stelt.

Zie de video en dit document voor alle bronvermeldingen.

Meer apologetische video’s

Waarom aanbidden christenen Jezus?
Waarom accepteren christenen Mohammed niet als profeet?
Logos Instituut afspeellijst ‘Apologetiek’

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!