Het ontstaan van de mensheid

by | mei 13, 2015 | Biologie, Theologie

Recent speelde zich een discussie af tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. Het ging vooral om de acceptatie van het neodarwinisme binnen de theologie. Waar prof. Van den Brink min of meer een knieval maakt voor het neodarwinisme, d.w.z. het neodarwinisme inpassen binnen de theologie, daar is drs. A.J. Mensink kritisch om het neodarwinisme als hermeneutische sleutel te hanteren. De volger van dit blog heeft waarschijnlijk wel door welke visie mij het meest aanspreekt. Ik hoop op de discussie nog uitgebreid terug te komen, maar momenteel is er door alle drukte niet veel van gekomen. Stay tuned!

The origin of us

Twee mooie stukken wil ik jullie niet onthouden. Het eerste stuk is afkomstig van het weblog van dr. T.C. Wood. Hij schrijft daar een stukje over The origin of us1Met dat onderwerp is hij momenteel druk. Hij heeft al diverse stukken gepubliceerd en daarin laat hij zien hoe er door creationisten gewerkt wordt met de stamboom van de mensheid. Overigens zijn niet alle creationisten het met zijn conclusies eens en is er discussie binnen het scheppingsmodel over de verschillende ‘menssoorten’.

Hij vat zijn visie aan het einde van de blog samen: “God created Adam and Eve, and their descendants split into biologically distinguishable populations that (if they had survived) would be called different species.  These other human species descended from Adam and Eve include minimally Neandertals, Homo heidelbergensis, Homo ergaster/erectus, and Homo floresiensis.  I would also include Homo habilis, Homo rudolfensis, and Australopithecus sediba, but those are more uncertain.  These other species did not survive because they were absorbed by populations of Homo sapiens as they spread out over the globe after the tower of Babel.  Absorbed = interbred until there were only Homo sapiens.  Why did Homo sapiens come to be the sole surviving species of human?  That’s a topic for this summer’s Creation Biology Society conference.” Deze visie kan ik geheel onderschrijven. Ik ben daarom ook erg benieuwd naar zijn lezing komende zomer.

Hij beschrijft in zijn stuk verder een probleem voor oude-aarde-creationisten dat ik eerder voorgelegd heb aan prof. Van den Brink en nu opnieuw voorleg aan Van den Brink en andere theïstisch evolutionisten, met de woorden van dr. Wood: “I argued more forcefully that Neandertals and Denisovans must have been human because we know they had children with ancestors of modern humans.  But if we accept that, then it’s much easier to fit them in with a young-earth chronology than an old-earth chronology.”

De val van Adam

rembrandt_zondevalHet tweede stuk2 is een erg goed stuk van de hand van dr. Klaassen over de kwestie of Adam en Eva werkelijk hebben geleefd. Hij beschrijft onder andere zes problemen die hij heeft met de visie die Van den Brink voorstaat:

  1. Deze visie is onverenigbaar met het verslag van de schepping van Adam uit het stof van de aarde.
  2. Welke status moeten we binnen deze visie aan de voorouders van Adam toekennen?
  3. Het uit ‘één bloede zijn’ (Handelingen 17:26) van het menselijk geslacht is onverenigbaar met de huidige naturalistische wetenschap die stelt dat de menselijke populatie nooit uit twee individuen bestaan heeft.
  4. Hoe zit het met de erfzonde binnen deze visie?
  5. De dood is een probleem binnen deze visie want de dood is volgens Paulus door één mens in de wereld gekomen en dit laat zich niet rijmen met een dood die al miljoenen jaren in de wereld was.
  6. In deze visie zijn ziekte, pijn en lijden geen gevolgen van deze zondeval maar inherent in de schepping, het levert een reductie op van de gevolgen van de val.

Dr. Klaassen komt tot de volgende conclusie: ‘Kortom: wie de huidige inzichten als juist beschouwt, moet op een aantal cruciale punten forse hermeneutische en theologische wissels omzetten. Daar moet wel een prijs voor betaald worden.’ Dr. Klaassen zegt nog meer interessante dingen maar daarvoor moet u het stuk zelf maar lezen, wat ik van harte aanbeveel!

Voetnoten

  1. http://www.toddcwood.blogspot.nl/2015/05/the-origin-of-us.html
  2. Het stuk is verschenen in het Reformatorisch Dagblad (Klaassen, M., (2015) De val van Adam, Reformatorisch Dagblad Accent 45 (31): 5) en is op zijn website helemaal te lezen. Beide stukken van harte aanbevolen!

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!