‘Het scheppingsverhaal is een geloof, evolutie is wetenschap’

by | mrt 23, 2015 | 07. Filosofie, Onderwijs

Het scheppingsverhaal is een geloof

Het is zeer waarschijnlijk dat je deze uitdrukking eerder hebt gehoord. En het is echt waar, althans,…de helft ervan. “Het scheppingsverhaal is een geloof”, dat is waar.  Als Christenen bevestigen wij dat het scheppingsverhaal inderdaad een kwestie van geloof is. Wij aanvaarden door ons geloof dat God deze wereld heeft geschapen.

De Bijbel onderwijst dat het geloof in de schepping inderdaad een kwestie van geloof is. Hebreeën 11:1 zegt: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien”. Wat is het eerste dat door het geloof moet worden aanvaard? Door het geloof begrijpen wij dat het universum werd gecreëerd door het woord van God.  Als christenen accepteren we dat we geloven in de schepping, het is een geloofsstatement.  Er zijn ontelbare wetenschappelijke feiten die ons verzekeren dat ons geloof in overeenstemming is met de werkelijkheid, maar ons geloof berust uiteindelijk op het Woord van God.

Evolutie is wetenschap?

Ik kan echter niet zeggen dat het tweede deel ook waar is: “evolutie is wetenschap”. Ja, het is wat de wereld ons wil doen geloven, dit is wat onze kinderen leren op school en wat wordt gepresenteerd als waarheid in films en tv-programma’s. Toch is dit deel van de verklaring gewoon niet waar.

Terug naar Hebreeën 11. Deze tekst hoeft niet alleen op te gaan voor het geloof in de schepping. Hoe zou de boodschap van Hebreeën 11 ongeveer verwoord zijn voor evolutionisten / atheïsten? Misschien zo:

Darwin-Altaar Het scheppingsverhaal is een geloof, evolutie is wetenschapHet geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.

Door geloof begrijpen ​​wij dat het universum in een oerknal werd gevormd. Door geloof beseffen we dat het universum zichzelf heeft gemaakt vanuit het niets.

Door geloof weten wij dat sterren werden gevormd uit gaswolken. Door het geloof erkennen we dat zware elementen werden gevormd uit sterren die ontploften. Met trots kunnen wij zeggen dat wij allen sterrenstof zijn, kinderen van de sterren.

Door geloof weten we dat het eerste leven verscheen in de oersoep, ook al is er geen geologisch bewijs dat deze soep ooit heeft bestaan.

Door geloof aanvaarden wij dat de genetische code is ontstaan door een onbezonnen en ongeleid proces van chemische activiteit. Dat die gecodeerde informatie is beschadigd door vele kopiëerfouten, en dat dit leidde tot de productie van nieuwe en beter aangepaste soorten organismen.

Zonder geloof en verbeelding is het onmogelijk om evolutie te begrijpen, want wie zich in evolutie verdiept moet geloven dat het echt gebeurd is, want geen echte wetenschapper twijfelt eraan.

Door geloof belijden we dat het heden de sleutel is tot het verleden. We weten niet echt hoe het vroeger was, maar dit geloof helpt ons al het bewijs voor Noach en de zondvloed te negeren. (zo’n belachelijk idee zou betekenen dat God over de wereld heeft geoordeeld en Hij het opnieuw zou kunnen doen.)

Door geloof kunnen wij met vertrouwen bevestigen dat de dood de held van het verhaal is en dat minder aangepaste organismen moeten worden opgeofferd op het altaar van de vooruitgang. Deze zwaksten zijn genoodzaakt te sterven om ruimte te maken voor de sterksten en er is geen genade en geen zorg voor de zwakken. De strijd om het bestaan ​​en de dood zijn er altijd geweest. Dit is hoe het was, hoe het zou moeten zijn, en hoe het altijd zal blijven.

Door geloof accepteren we dat we niets anders zijn dan dieren. Willekeurige mutaties en natuurlijke selectie hebben ons zo’n 100.000 jaar geleden hier gebracht en stelden ons in staat om ons evolutionaire verleden te bestuderen. Wij zijn hier voor een poosje, we lijden en dan sterven we.

En over degenen die al zijn overleden: ze zijn dood en begraven en de chemische stoffen die ooit hun lichaam vormden, zijn al in de natuurlijke kringloop opgenomen. Wat betreft hun daden, of ze goed of fout deden, of ze rechtvaardig of onrechtvaardig waren, moedig of laf, of ze vrouwen misbruikten of trouwe echtgenoten waren, of ze hun kinderen goed opvoedden of hen liever misbruikten, of ze anderen hielpen of martelden, of ze nieuwe geneesmiddelen ontwikkelden of zich in genocide stortten…het is allemaal niet relevant, want er is geen opstanding uit de dood en geen definitief oordeel.

Zij  zijn allemaal dood en zeer binnenkort wij ook. Er is geen betekenis in het universum, en geen doel in het leven.

Om het scheppingsverhaal te accepteren heb je inderdaad geloof nodig. Met evolutie is dit niet anders.  De één echter, is gebaseerd op een voortdurend veranderend systeem van gevolgtrekkingen en gissingen (die soms zelfs de logica en bekende wetenschappelijke wetten tarten) De andere is gebaseerd op een historisch verslag, eentje die de wereld waarin we leven begrijpelijk maakt.

Vrij vertaald van het artikel ‘Creation is faith; evolution is science’?  www.creation.com

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!