Het stropoppengevecht van Richard Dawkins en de onbekendheid van een scepticus

by | jan 21, 2021 | Antwoorden voor sceptici, Onderwijs

Een scepticus deelde deze maand een citaat van de zoöloog dr. Richard Dawkins1 op onze Facebook-pagina. Het is mij niet duidelijk waar het genoemde citaat uitgesproken of uitgeschreven is en zelfs of het wel van Richard Dawkins afkomstig is.2 De scepticus meent echter van wel en daarom gebruiken we het op zijn wijze. Wanneer het citaat werkelijk van Richard Dawkins is, dan zijn zowel Dawkins als de scepticus bezig met een stropoppengevecht.3 Laten we het citaat bestuderen en daar kort op reageren.

Citaat

Het citaat gaat als volgt:

“You believe that all humanity came from Adam and Eve, and humans have not evolved at all since. So tell me; between the two of them, which was black, which was white, and which was Asian?”

Korte reactie

Wij geloven inderdaad dat alle mensen afstammen van Adam en Eva. Wij denken niet dat mensen niet veranderd (of geëvolueerd) zijn sindsdien. De vraag die daarop volgt is eenvoudig te beantwoorden: Adam en Eva waren niet zwart, noch blank, noch Aziatisch.

Uitwerking

Gods Woord is duidelijk! God heeft de mensheid geschapen uit ‘énen bloede’ (Hand. 17). Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood (Rom. 5). Dit deel van het citaat van Richard Dawkins is correct. Wij geloven dat Adam en Eva ‘onze eerste voorouders’ zijn (Heidelbergse Catechismus zondag 3 vraag en antwoord 7).

Daarna volgt de stropopredenering. Creationisten denken niet dat mensen sinds de zondeval onveranderd zijn gebleven. De meeste creationisten denken namelijk dat de Homo erectus, H. neanderthalensis, H. heidelbergensis, H. floresiensis, H. georgicus, H. denisova en de H. sapiens afstammelingen van Noach en al eerder van Adam en Eva zijn.4 Al deze ‘ondersoorten’ laten zien dat er grote variatie is geweest onder de afstammelingen van Adam en Eva. Mogelijk tekenen creationisten voor deze soorten zelfs dezelfde ‘stamboom’ uit als de naturalisten doen. Dat wil dus zeggen dat alle volkeren (ongeacht welke huidskleur ze hebben) een gemeenschappelijke voorouder hebben. Adam en Eva zijn onze eerste voorouders en sindsdien hebben er herkenbare veranderingen plaatsgevonden. Het verschil tussen een Europeaan en een Floresmens (H. floresiensis) is goed zichtbaar. Uit het feit dat mensen kunnen variëren (of evolueren) volgt overigens nog geen universele gemeenschappelijke afstamming. Richard Dawkins en de scepticus zijn niet op de hoogte van (de ontwikkelingen binnen) het scheppingsparadigma.

 

Voetnoten

  1. Richard Dawkins promoveerde in 1966 aan de University of Oxford op een proefschrift met als titel Selective pecking in the domestic chick.
  2. Het citaat geeft via Google 64 resultaten en alle resultaten schrijven het citaat toe aan Richard Dawkins.
  3. Een stropopredenering is een drogreden waarbij men niet het werkelijke standpunt van de tegenstander weerlegt, maar een karikatuur. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering.
  4. Zie voor de consensus over de H. erectus dit artikel: https://logos.nl/geen-creationistische-consensus-rond-homo-erectus-hoe-een-scepticus-door-het-gebruik-van-verouderde-bronnen-de-plank-misslaat/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!