Het tijdschrift Bijbel, Geschiedenis en Archeologie is na jaren weer verschenen

by | jun 4, 2019 | Archeologie, Geschiedenis, Nieuws, Theologie

Ooit kende Nederland een mooi archeologisch/historisch tijdschrift onder de titel Bijbel, Geschiedenis en Archeologie (BGA). Dit tijdschrift werd uitgegeven door de gelijknamige stichting BGA. BGA wil mensen ‘meer inzicht geven in de historische achtergrond van de Bijbel. Een Bijbelgetrouw weerwoord geven op Bijbelkritiek.’ En ‘een antwoord geven op vragen die bepaalde gedeelten van de Bijbel oproepen.’ We zijn blij met het vervolg van dit tijdschrift en hopen dat veel mensen het zullen lezen.

Jaren achtereen verscheen het tijdschrift van BGA. Totdat in juni 2011 het laatste nummer van de pers rolde. Daarna bleef het, tot mijn grote teleurstelling, stil bij BGA. Er werden geen tijdschriften meer uitgegeven en het leek er voor de buitenstaander op dat de organisatie was verdwenen. Totaal onverwacht viel, bij mijn ouderlijk huis1, BGA op de mat. Eindelijk kent Nederland weer een Bijbelgetrouw historisch tijdschrift. Het tijdschrift vertegenwoordigt sterk het historische model van drs. Jan van der Land en wil andere historische modellen, zoals die van David Rohl, bekritiseren.

Het eerste nummer van jaargang 17 gaat over de uittocht van Israël, zwarte Farao’s in de Bijbel, Qumran en de christenen en over de oase Engedi aan de Dode Zee. De redactie bestaat uit dr. G.J. Doekes, F. ter Horst, drs. J. van der Land en M.M. van Putten. In 2019 wil het blad nog drie nummers uitbrengen. Een abonnement op het blad kost 15 euro per jaar. Ook is er ieder nummer de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van het vorige nummer en vragen te stellen aan de redactie. Voor meer informatie daarover zie de website www.bga1.nl. Warm aanbevolen! Ik hoop dat BGA in de nabije toekomst ook samen wil werken met Logos Instituut. Logos Instituut heeft achter de schermen een Historiegroep2 en verdedigt net als BGA ook de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. We hebben op onze website regelmatig bijdragen over de archeologie en gaan met archeologen op rondreis naar musea.3 We hebben elkaar nodig!

Voetnoten

  1. Vermoedelijk heeft de redactie alle voormalige abonnees de nieuwe uitgave gestuurd. In juni 2011 was ik nog niet getrouwd en woonde ik nog bij mijn ouders in huis.
  2. Zie hier voor de voorwaarden om deel te nemen aan de historiegroep: www.logos.nl/logosgroepen.
  3. Zoals op 2 maart 2019 naar Wuppertal met Bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen.
M
"

Artikelen

Artikelen