Historiciteit van de Bijbel onder vuur

by | aug 2, 2017 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Op onze website gaf een creationistisch onderzoeker een persoonlijk getuigenis: “De evolutietheorie is voor mij persoonlijk niet meer dan een vrijwel onfalsificeerbare vergissing die wereldwijd wordt overgewaardeerd. Er hangt een naturalistische religie aan vast, waarvan de aanhangers mijn werk behoorlijk vertragen. Toen ik begon met mijn onderzoek, liep ik daar vrijwel direct tegenaan. Ik werk veel samen met Logos, omdat zij mij wel de ruimte gunnen om effectief aan de slag te gaan.” Via onze website, via social media of via de e-mail krijgen we wekelijks dergelijke bemoedigingen binnen.

De vakantietijd wordt vaak komkommertijd genoemd. Voor de vakantietijd van het zogenoemde Reformatiejaar 2017 geldt dat echter niet. Zeker niet als het gaat om het debat rondom de historiciteit van de Bijbel. Die historiciteit ligt de afgelopen maand stevig onder vuur, zowel die van de eerste hoofdstukken van Genesis als de rest van het Oude Testament. We willen dat met twee voorbeelden uit de maand juli verduidelijken.

‘En de aarde bracht voort’

Eind juni verscheen er een boek van Gijsbert van den Brink, systematisch theoloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Het boek kreeg als titel mee ‘En de aarde bracht voort’. Daarin staat centraal de vraag ‘Stel dat evolutie over miljoenen jaren waar is… wat betekent dat dan voor het christelijk geloof?’ Zijn boek gaat echter verder dan de ‘stel dat het waar is’-vraag. Uit het boek en de diverse interviews die afgenomen zijn blijkt dat Van den Brink aanneemt dat universele gemeenschappelijke afstamming juist is en hij op zoek is naar een compromis. De auteur wil enerzijds niet van een historische Adam en zondeval af, maar wil anderzijds de evolutietheorie over miljoenen jaren volledig accepteren. Het compromis schiet echter zowel wetenschappelijk (hier en hier) als theologisch tekort (hier). In de weken na het uitkomen van het boek zagen wij dat veruit de meeste reacties in de christelijke media eveneens afwijzend van aard waren. Universele gemeenschappelijke afstamming is niet te rijmen met het christelijk geloof. Ter verdediging van deze stelling werden, net als door ons, zowel wetenschappelijke als theologische argumenten aangevoerd. Onze medewerker houdt hier een overzicht van alle reacties bij. Om een indruk te krijgen van de tegenargumenten zijn er hier en hier, op onze website, zeer uitgebreide recensies verschenen.

Over Libanezen en Kanaänieten

Een ander bericht dat vorige week gepresenteerd werd gaat over onderzoek dat aantoont dat de Libanezen afstammen van de Kanaänieten. Dit is de conclusie van genetisch onderzoek. Niets vreemds zult u misschien zeggen, maar in de wetenschappelijke publicatie werd ook de Bijbel genoemd. Volgens de onderzoekers zou de Bijbel op dit punt geen correcte informatie bieden. Diverse media speelden vervolgens het genetische onderzoek tegen de Bijbel uit. De historiciteit van de geschiedenissen van de intocht lag onder vuur en moest worden verworpen. Onze medewerker reageerde met een briefje richting dagblad Trouw: ‘Het lijkt erop dat de auteur de Bijbel niet heeft geraadpleegd toen hij het stuk schreef. Uit het bijbelboek Richteren blijkt duidelijk dat de Israëlieten wel de opdracht hadden om de Kanaänieten te verdrijven, maar dat ze deze opdracht verzaakten (Lees bijvoorbeeld Richteren 3:5). De Libanezen stammen waarschijnlijk af van deze Kanaänieten en niet van Rachab. Zij trouwde immers met de Judeeër Salmon (Mattheüs 1:5) en is daarmee een van de voorouders van Maria, de moeder van Jezus. De opgeworpen conflictthese tussen Bijbel en genetica is hiermee niet te rechtvaardigen.’

Zulke berichten laten zien dat we niet alles in boeken of de media klakkeloos moeten overnemen, maar alle dingen zelf zorgvuldig moeten onderzoeken. Lees het advies van Paulus in 1 Thessalonicenzen 5: 21. Logos Instituut wil mensen bagage meegeven, om, met Gods hulp, staande te kunnen blijven in een tijd waarin talloze vragen op ons afkomen en waarin naast dat het geestelijk gezag onder vuur ligt ook de historiciteit wordt aangevochten. Berichtgeving in de media zullen we daarom nauwlettend in de gaten houden. Bidt en helpt u ook in de vakantietijd mee? Wij wensen u nog een fijne vakantie toe!

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!