Een vakgroep voor geïnteresseerden in de oude geschiedenis van Israël en omringende volken (chronologie), waarbij archeologie een belangrijk hulpmiddel is. Ook gegevens over andere oude culturen en historische bronnen vragen om inpassing binnen het kader dat de Schrift ons biedt.

Algemene tags

Zie logos.nl/inleiding

Groepspecifieke tags

Voorlopig worden gebruikt:
{cooper}
{de telder}
{de visser}
{de wereldwijde vloed}
{dendrochronologie}
{dode zeerollen}
{exodus}
{genealogieën}
{historische bronnen}
{knigge}
{megalieten}
{noorbergen}
{oude culturen}
{rohl/mahony}
{septuagint}
{slavernij}
{sodom en gomorra}
{talbot}
{tijdperk evolutiedominantie}
{velikovsky}
{zondvloedmythen}