Hizkia’s tunnel opnieuw onderzocht

by | aug 1, 2018 | Archeologie, Geschiedenis, Onderwijs

Hizkia’s tunnel, deel van Jeruzalems waternet, ligt onder de stad van David. Het verbindt de Gihon-bron, Jeruzalems verswatervoorziening, met het waterbekken van Siloam. Volgens 2 Kronieken 32:2-4 en 2 Koningen 20:20 werd deze tunnel tijdens de regering van Koning Hizkia van Juda gegraven om Jeruzalem voor te bereiden op de op handen zijnde aanval door de Assyrische koning Sanherib. In de Bijbel liet Hizkia het water door oude en nieuw gegraven tunnels onder Jeruzalem stromen. Maar velen hebben zich afgevraagd of Hizkia’s tunnel wel werkelijk door Hizkia aan het eind van de achtste eeuw v. Chr. werd gegraven (IJzertijd II). In het september/oktober nummer 2013 van BAR bekeek redacteur Hershel Shanks het bewijs voor de datering van de tunnels van Jeruzalem in het artikel “Will King Hezekiah Be Dislodged from His Tunnel?”

Het eerste argument om de tunnel opnieuw te dateren betreft de Siloam inscriptie. Gevonden aan het zuidelijke einde van Hizkia’s tunnel, verhaalt de Siloam inscriptie hoe de mannen die aan het tunnelgraafwerk deelnamen vanuit twee richtingen naar elkaar toe werkten – één ploeg vanaf het noorden, de andere vanaf het zuiden – en ergens in het midden ontmoetten zij elkaar. De Siloam inscriptie noemt de naam van Hizkia niet, noch die van Sanherib I, de Sanherib in de Bijbel, wat de zaak zou vereenvoudigen. Terwijl de meeste geleerden de Siloam inscriptie toeschrijven aan de IJzertijd II, komen John Rogerson en Philip Davies met argumenten dat die in feite uit de Hasmonese tijd stamt. Dit doet de vraag rijzen: Welke periode past beter bij de Siloam inscriptie?

Het tweede argument betreft de hoeveelheid tijd die het zou kosten om de Hizkia tunnel te graven. Gebaseerd op het type rots in de tunnels van Jeruzalem beweren de geologen Amihai Sneh, Eyal Shalev en Ram Weinberger dat voor het uithakken van Hizkia’s tunnel minstens vier jaar nodig zou zijn geweest. Had Hizkia wel die tijd om de tunnel voor de aankomst van Sanherib te graven? In de Bijbel wordt de hoeveelheid tijd tussen de dreiging van de aanval en het beleg zelf niet aangegeven, maar Assyrische annalen laten licht op de zaak schijnen. (In de uitsluitend via het web gevoerde Bible History Daily discussie, Regarding Recent Suggestions Redating the Siloam Tunnel, veronderstellen de vooraanstaande archeologen Aren Maeir en Jeffrey Chadwick dat Hizkia ruim tijd heeft gehad om de tunnel tijdens de opstand tegen Assyrië te bouwen.)

Het laatste argument hangt samen met het verband dat tussen de verschillende kanalen van het watersysteem in Jeruzalem bestaat. Tunnels werden in heel verschillende perioden gegraven, uiteenlopend van de Midden Bronstijd tot de Tweede Tempel periode.

Ronny Reich en Eli Shukron, die opgravingen hebben gedaan in de nabijheid van de Gihon-bron in de stad van David, menen dat Tunnel IV het beginpunt van Hizkia’s tunnel was, die verbonden is met de Ronde Kamer van het uit rots uitgehakte waterbassin. Bij de ingang van Tunnel IV van dit bassin bevindt zich een plaats die vlak is gemaakt voor een plaket. De overeenkomsten tussen dit plaket en de Siloam inscriptie geeft steun aan het idee dat Tunnel IV het begin van Hizkia’s tunnel markeert, net zoals de Siloam inscriptie het einde aangeeft.

Een huis, gebouwd bovenop een vuilstortplaats dat de ingang naar Tunnel IV blokkeerde, werd in de Ronde Kamer gevonden. Wat aardewerk in het vuilnis onder het huis dateert uit de late negende tot vroege achtste eeuw v. Chr. (IJzertijd IIa), wat bijna 100 jaar vroeger is dan de tijd van Hizkia.
Gebaseerd op dit aardewerk dateren Reich en Shukron het huis ook op de late negende eeuw of vroege achtste eeuw v. Chr. De regels voor opgravingen wijzen erop dat Tunnel IV en Hizkia’s tunnel vóór dit huis gedateerd moesten worden, omdat afval onder het huis gebruikt werd om Tunnel IV te blokkeren. Daar komt bij dat als de twee kanalen niet waren gegraven, water in het uit rots gehouden bassin zou zijn blijven stromen en het huis onder water zou hebben gestaan. Op deze basis stellen Reich en Shukron dat Tunnel IV en Hizkia’s tunnel door één van Hizkia’s voorgangers moeten zijn gebouwd en komen daarbij tot een datum die in de tijd van koning Joahaz (835-801 v. Chr.) – een eeuw voor Sanherib’s overwinning op Jeruzalem in 701 v. Chr.

Dit artikel verscheen eerder op het blog Bible History Daily (https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/jerusalem/hezekiah%E2%80%99s-tunnel-reexamined) en is met toestemming van de Biblical Archeological Society vertaald voor de website van Logos Instituut. Bezoek www.biblicalarchaeology.org voor meer informatie en producten van de Biblical Archaeology Society.

M
"

Artikelen

Artikelen