Hoe wij God kennen

by | apr 14, 2018 | Bijbel, Theologie

Het is opvallend, hoeveel we in de laatste eeuw te weten zijn gekomen over het hoe en wat van de schepping. Dingen, die voor onze voorouders totaal onbekend en raadselachtig waren, worden steeds meer duidelijk. En we ontdekken hoe rijk de schepping is aan middelen en stoffen om ons leven drastisch te veranderen en te veraangenamen. Als we ons daarin een beetje verdiepen, hebben we steeds meer mogelijkheden en aanleidingen God te danken voor zijn wijsheid, gulheid en overvloed.

Wij kennen God door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus zegt in Rom 1:20. Dit alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen. Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door Zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot Zijn eer en tot behoud van de zijnen. (Art. 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis)

In Romeinen 1:20 staat: ‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.’ Ook Psalm 19 gaat over die verwondering, bijvoorbeeld in vers 2: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.’ En natuurlijk Psalm 8. Een mooi voorbeeld van een loflied op de schepping is gezang 400, bijvoorbeeld vers 4: ‘Lof zij de Heer om zuster maan, en al de sterren die er staan.’ Of vers 8: ‘Geloofd om de aarde Heer, ons leven staat in haar beheer, zij geeft ons vruchten zonder tal, en bonte bloemen overal’, met na elke regel een terecht halleluja.

Als we veel om iemand geven, dan willen we ook alles van hem of haar weten. We houden van God om alles wat Hij voor ons doet en ons hele leven zijn we bezig steeds weer nieuwe dingen over Hem te ontdekken. Op catechisatie hebben we geleerd dat Hij ons geschapen heeft, dat we door het offer van Jezus zijn verlost en wat God de Zoon en God de Heilige Geest voor ons betekenen. Kortom, alles wat nodig is voor onze zaligheid. We hebben boeken over Hem gelezen, we hebben (als we wat ouder zijn) misschien wel een paar duizend preken gehoord. Kortom, als het goed zit met ons geloof, dan hebben we alles gedaan om zoveel mogelijk van God te weten te komen. En toch kan een bepaald gebied van kennis over God verwaarloosd zijn. Hij heeft ons niet alleen verlost, maar ons en de wereld om ons heen ook geschapen. En Hij heeft de wereld, onze woonplaats, voorzien van alles wat we nodig hebben om te leven, te genieten en Hem daarvoor te danken. Over de kennis van dat aspect van God wil ik de komende nummers een aanzet geven in een paar korte overdenkingen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Opbouw. De volledige bronvermelding luidt: Valkenburg, K., 2007, Wonder boven wonder (1) Hoe wij God kennen, Opbouw 51 (1): (…) (Artikel).

M
"

Artikelen

Artikelen