Hoe lang was de aarde woest en leeg?

by | jul 2, 2020 | Onderwijs, Theologie, Vraag-en-antwoord

Vraag

In de Bijbel staat dat de aarde woest en ledig was; er staat niet bij hoe lang dat duurde. God schept daarna alles in zes dagen. Kan de aarde zelf dan miljoenen jaren woest en ledig zijn geweest, en kan daardoor gesteente miljoenen jaren oud zijn, zoals evolutionisten stellen?

Antwoord

Op basis van Exodus 20:111 en 31:172 kun je met zekerheid zeggen dat de hele schepping, inclusief die van de woeste en lege aarde, in zes dagen plaatsvond. Daarbij komt: zelfs als je alle miljoenen jaren voor Genesis 1:3 kwijt zou kunnen, wat win je er dan mee? Evolutionisten zien aanwijzingen voor hun miljoenen jaren in de aardlagen, waar ook fossielen in zitten. Die fossielen moeten ná de zondeval zijn gevormd. Er zijn namelijk aanwijzingen van dood, lijden en ziekte in het fossielenbestand. Door veel van die aardlagen aan de zondvloed toe te schrijven vervalt de noodzaak voor miljoenen jaren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2017, Hoe lang was de aarde woest en leeg?, Weet 44: 50.

Voetnoten

  1. ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.’
  2. ‘Hij (de sabbat) zal tussen Mij en de Israëlieten voor een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.’

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!